Bracia Mickiewiczowie tematem objezierskiej konferencji

Bracia Mickiewiczowie tematem objezierskiej konferencji

OBJEZIERZE. We wtorek w Domu Kultury w Objezierzu odbyła się konferencja popularnonaukowa „Bracia Mickiewiczowie na ziemi obornickiej”. Sesję zorganizowała Biblioteka Publiczna w Obornikach, a zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęło wielu znakomitych gości.
Spotkanie rozpoczęło się projekcją krótkiego filmu poświęconego najważniejszym miejscom związanym z pobytem Adama i Franciszka Mickiewiczów na tych terenach (Budziszewko, Rożnowo, Łukowo i Objezierze). Sesję otworzył dyrektor biblioteki, Mateusz Klepka.
Na konferencji wystąpili naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizujący się w badaniu mickiewiczowskich śladów w Wielkopolsce, autorzy licznych opracowań poświęconych tej tematyce – prof. Jerzy Borowczyk, dr Elżbieta Lijewska oraz dr Zofia Dambek-Giallelis. Pracownicy UAM omówili m.in. projekt edycji pamiętników hrabiego Józefa Grabowskiego oraz rozważali tezy dotyczące pierwszego pomysłu na „Pana Tadeusza”.
W sesji wzięła też udział swym wystąpieniem Małgorzata Orzeł, reprezentująca Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. MPT jest najmłodszą i najnowocześniejszą częścią Ossolineum, stąd opowieść o jego działalności wzbudziła spore zainteresowanie wśród słuchaczy. Ewa Kostołowska, kierownik Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), przedstawiła natomiast mickiewicziana z Objezierza i okolic, które znajdują się w zbiorach śmiełowskiego muzeum.
Ważnym punktem sesji były wystąpienia reprezentantów szkół, którym nadano imię wieszcza Adama bądź Franciszka Mickiewicza. W okolicy działają cztery takie jednostki i każda miała okazję pochwalić się pięknymi tradycjami w kultywowaniu pamięci o swoich patronach. W tym panelu wystąpiły kolejno: Anna Micek-Wentowska (SP nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach), Anita Bugaj i Krystyna Mikołajczak (SP im. Franciszka Mickiewicza w Rożnowie), Dorota Fundamenska (SP im. Adama Mickiewicza w Budziszewku) oraz Elżbieta Dembińska (ZS im. Adama Mickiewicza w Objezierzu). Jak zauważył prof. Borowczyk z UAM: Rola szkolnych inicjatyw jest nie do przecenienia jeśli chodzi o budowanie świadomości i tożsamości historycznej młodych ludzi. Są to działania godne najwyższej pochwały.
Jedna z prezentacji zatytułowana „Mickiewicziana w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach” została przygotowana przez pracowników biblioteki – Agnieszkę Brust oraz Ewę Jankowiak.
Zwieńczeniem konferencji było wspaniałe wystąpienie Zbigniewa Adamczewskiego zatytułowane „Nie tylko o tułaczym losie Franciszka Mickiewicza”, zilustrowane prezentacją przygotowaną przy współpracy z Andrzejem Gintrowiczem. Zarówno miejsce, jak i tematyka oraz organizacja wydarzenia spotkały się z uznaniem prelegentów i publiczności.
Obornicka biblioteka z pewnością zyskała w oczach przedstawicieli zacnych instytucji, którzy wystąpili na sesji, i którzy zdeklarowali, że chętnie wezmą udział w kolejnych tego typu przedsięwzięciach a cała ta inicjatywa zapisała się w annałach obornickich jako ważna, potrzebna, twórcza i nadzwyczaj udana.

Podobne artykuły