Susza: pomoc dla rolników

GMINA OBORNIKI. W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazywane są obszary z ziemi obornickiej, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce. Raporty o występowaniu suszy aktualizowane są co 10 dni. W raportach podawana jest informacja w jakich uprawach i na jakich klasach gleb wystąpiło zagrożenie suszowe.
Wniosek o rekompensatę strat spowodowanych suszą należy dostarczyć (wraz z kserokopią wniosku składanego do agencji o dopłaty) do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Oborniki, pok. 237. Wnioski należy złożyć odpowiednio wcześniej, przed dokonaniem zbiorów z uwagi na to, iż komisja musi dokonać oględzin upraw.

Podobne artykuły