Wyróżnieni przez burmistrza Obornik

Wyróżnieni przez burmistrza Obornik

OBORNIKI. Oprócz Medalu Zasłużony dla Obornik są przyznawane od paru lat też Honorowe Wyróżnienia Burmistrza Obornik, które otrzymują osoby i organizacje, których działalność na rzecz rozwoju gminy Oborniki była zauważalna. To Honorowe Wyróżnienie w tym roku odebrała Bożena Kubiatowicz, pełniąca przez trzy kadencje funkcję sołtysa Pacholewa.
W tym czasie we wsi nastąpiło wiele pozytywnych zmian, które na lata odmieniły oblicze tej rolniczej miejscowości. Wiele cennych przedsięwzięć zarówno z zakresu rozwoju infrastruktury, jak i tych wspierających edukację i historyczną pamięć, powstało z jej właśnie inicjatywy, a ich powodzenie jest zasługą osobistego zaangażowania i determinacji Bożeny Kubiatowicz. Godnie reprezentowała środowisko wszystkich sołtysów, poprzez działalność w zarządzie gminnego koła. W latach jej działalności zrealizowano w Pacholewie niezwykle ważne inwestycje, pośród których wymienić trzeba gruntowną przebudowę świetlicy, jej termomodernizację i wyposażenie. W miejscowości powstał również plac zabaw oraz miejsce pamięci ku czci bohaterów Powstania Wielkopolskiego.
Podobne Wyróżnienie otrzymał Jerzy Nowak
Przez 12 lat pełnił on funkcję sołtysa wsi Nieczajna. Oddanie mieszkańcom i lokalnym sprawom zaowocowały pozytywnymi zmianami we wsi.
Nieczajna w czasie pełnienia przez niego funkcji sołtysa nieustannie piękniała. Wyremontowano świetlicę, powstało boisko, siłownia zewnętrzna oraz zadbano o infrastrukturę okołoświetlicową i rekreacyjną. Jego czynna postawa była i jest nadal doskonałym przykładem społecznego zaangażowania i stanowi wzór do naśladowania.
Trzecim z wyróżnionych sołtysów był Zygmunt Klupczyński, przez 12 lat pełniący funkcję sołtysa Popówka. Był zaangażowany w swą pracę, a jego osobowość i pasja działania wpłynęły na rozwój wsi i integrację mieszkańców. Aktywnie zabiegał na rzecz realizacji kluczowych dla mieszkańców Popówka przedsięwzięć. Wspierał rozwój infrastruktury i aktywizował lokalną społeczność.
Przez trzy kadencje sołeckiej działalności dokonano poważnych inwestycji, w tym termomodernizacji świetlicy, remontu tamtejszej kuchni, czy budowy placu zabaw.
Wyróżnienie otrzymał także Szymon Grygorowicz, który sam przybyć nie mógł, więc poprosił o odbiór zastępczynię.
Szymon Grygorowicz jest pomysłodawcą i realizatorem Obornickiego Zlotu Fiata 126 p.
Już pierwsza edycja tego zlotu była ogromnym sukcesem, przyjętym z uznaniem. Potem były kolejne udane zloty tworzące markę wydarzenia, w którym z radością rokrocznie uczestniczy grubo ponad setka osób z całej Polski, a sama impreza promuje Oborniki.
Honorowe Wyróżnienia Burmistrza Obornik otrzymało Stowarzyszenie „KRAINA WARTY”, które zajmuje się uczestnictwem we wszelkiego rodzaju inscenizacjach związanych z ważnymi datami i okresami historycznymi w Wielkopolsce.
Od początku istnienia swymi cennymi działaniami wspiera przedsięwzięcia gminy Oborniki, mające na celu zachowanie tożsamości i pamięci o czynach wielkopolskich bohaterów.
Zawsze chętnie angażują się w przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym i edukacyjnym, stając się żywą lekcją historii. Ich działania przynoszą konkretne korzyści mieszkańcom gminy.
Podobnie wyróżnienie odebrał też Jakub Dyczkowski, cieszący się za swoje działania podbudowane prawdziwą pasją ogromnym uznaniem i szacunkiem, przekraczające swą sławą granice regionu.
Honorowe wyróżnienie Jakub Dyczkowski otrzymał za wkład w kształtowanie pamięci historycznej miasta i gminy Oborniki, gdzie jest on znany przede wszystkim jako zaangażowany społecznik, miłośnik lokalnej tradycji i historii. Angażuje się on w wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oddając zarówno swój czas, energię, jak i zawsze otwarte serce. Remont pomnika w Parku Niepodległości, czy przywrócenie wizerunku orła na budynku poczty, to tylko niektóre z inicjatyw, które zrealizowano dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i determinacji.

Podobne artykuły