Medale „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”

Medale „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”

OBORNIKI. Tegoroczna decyzja kapituły Medalu „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej” nikogo nie zaskoczyła, bowiem zostali nim odznaczeni wyjątkowi obywatele i wyjątkowa organizacja z gminy Oborniki
Medalem została uhonorowana była radna i burmistrz Obornik Anna Rydzewska.
W latach 1966-1975 pracowała w Powiatowym Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Obornikach, a przez kolejne 5 lat w Rejonowym Oddziale Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Obornikach. W latach 1980-1999 pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy Oborniki, a następnie do 2002 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Od 1986 r. do 1989 r. była sekretarzem Miejsko-Gminnego Komitetu ZSL w Obornikach. W latach 1991-1994 była radną rady miejskie. W 2002 r., w pierwszych bezpośrednich wyborach, mieszkańcy miasta i gminy wybrali Annę Rydzewską na burmistrza Obornik. Funkcję tę pełniła przez dwie kadencje, ponownie wygrywając wybory w 2006 r. Anna Rydzewska, będąc burmistrzem Obornik, w szczególny sposób umiłowała sobie pracę dla dobra Małej Ojczyzny. Dała się poznać jako kompetentny i pracowity samorządowiec oraz jako lokalna liderka, śmiało wytyczająca cele i odważnie je realizująca. Każdego dnia angażowała i inspirowała do działania swoich współpracowników i lokalnych działaczy społecznych. W latach jej urzędowania gmina Oborniki rozwijała się bardzo intensywnie, a swoją aktywność, przedsiębiorczość i rzetelność potwierdzała zdobywając kolejne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty w ogólnopolskich akcjach i konkursach. Anna Rydzewska swoim oddaniem i zaangażowaniem w pracę zyskała ogromny szacunek i uznanie, którymi cieszy się do dziś. Przez kolejne dwie kadencje, w latach 2010-2018, ponownie pełniła funkcje społeczne jako radna rady miejskiej w Obornikach. Wykorzystując swą ogromną wiedzę i doświadczenie samorządowe zabiegała o rozwój i poprawę warunków życia w mieście i na wsiach. Anna Rydzewska została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, otrzymała również odznakę „Zasłużony dla województwa poznańskiego” i odznakę „Zasłużony pracownik rolnictwa”.
Medal przypadł także w udziale Hipolitowi Kowalskiemu.
W listopadzie 1984 roku został on wybrany sołtysem Ślepuchowa i pełnił tę funkcję nieprzerwanie do marca 2019 roku. Należy do grona najdłużej urzędujących sołtysów gminy Oborniki. Hipolit Kowalski jest osobą zawsze otwartą na współpracę i wspólne działanie dla dobra lokalnego środowiska. Szczególnym szacunkiem cieszy się wśród mieszkańców Ślepuchowa, którzy przez 35 lat darzyli go ogromnym zaufaniem i powierzali mu sprawy swojego sołectwa. Hipolit Kowalski, jako sołtys, nieustannie zabiegał o rozwój swojej wsi. Angażował się i aktywnie uczestniczył w jej życiu, czym pozyskał uznanie lokalnej społeczności oraz władz samorządowych. Dokładał wszelkich starań, aby mieszkańcom żyło się coraz lepiej, a wieś stawała się coraz piękniejsza. Jako społecznik Pan Hipolit Kowalski stał się wzorem zaradności, operatywności i gospodarności.
Za zasłużonego dla ziemi obornickiej kapituła uznała także księdza kanonika Bolesława Kapuścińskiego. Pełni on posługę kapłańską jako proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Maniewie nieprzerwanie od lipca 1982 roku. Odkąd przybył do tej najmniejszej parafii w dekanacie obornickim, zyskał sympatię nie tylko wiernych z Maniewa, Ocieszyna i Gołębowa, ale i mieszkańców całej gminy Oborniki. Ksiądz kanonik Bolesław Kapuściński to duszpasterz z powołania, którego cechuje umiłowanie bliźniego oraz życzliwość i wyrozumiałość dla swoich parafian. Nie zabiega o popularność, względy i dobra materialne. Jest niespotykanie skromnym. Zawsze pomaga w potrzebie i nigdy nie pozostaje obojętny na ludzkie krzywdy. Troszczy się o chorych i biednych, przedkładając dobro innych ponad swoje. W tym roku ksiądz kanonik Bolesław Kapuściński odchodzi na kapłańską emeryturę. Przez wszystkie lata swej posługi zabiegał o szerzenie kultu religijnego wśród parafian oraz niestrudzenie dążył do doprowadzenia budynku kościoła w Maniewie i przynależnych obiektów do należnej okazałości i funkcjonalności. W ostatnich latach przeprowadził, z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, wymianę dachu na zabytkowej kaplicy pw. św. Wawrzyńca w Ocieszynie. Ksiądz kanonik Bolesław Kapuściński zaskarbił sobie przyjaźń i ogromny szacunek wśród mieszkańców ziemi obornickiej.
W uznaniu zasług kapituła odznaczyła też Marię Lisek.
Pani Maria rozpoczęła pracę w zawodzie nauczyciela w 1966 roku. W roku 1972 została kierownikiem Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Leśnej i pełniła tę funkcję do czasu likwidacji placówki w 1997 roku. Jednocześnie w latach 1994-1997 była nauczycielem chemii w Technikum Mechanicznym w Obornikach, a następnie została zatrudniona w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w tej miejscowości, w którym nadal pracuje. W 1971 roku rozpoczęła działalność społeczną na rzecz nauczycieli, będąc członkiem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Obornikach. W roku 1994 została wybrana prezesem Zarządu Oddziału ZNP w Obornikach i członkiem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP. Funkcję prezesa Oddziału ZNP w Obornikach pełniła jeszcze do niedawna. Maria Lisek jest niestrudzonym działaczem oświatowym i związkowym. Dba o szacunek dla zawodu nauczyciela, o godne warunki pracy i wynagradzania. Jest współinicjatorką napisania monografii Związku Nauczycielstwa Polskiego w Obornikach. Jest również cenionym społecznikiem. Jako członkini Obornickiej Rady Seniorów w latach 2014-2018 podejmowała i angażowała się w różne inicjatywy na rzecz seniorów miasta i gminy Oborniki.
Maria Lisek przez okres ponad 50 lat pracy zawodowej i działalności społecznej, swoją postawą, wrażliwością i kompetencjami zaskarbiła sobie przyjaźń i ogromny szacunek obornickiego środowiska.
Wyróżnienie Medalem „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej” otrzymał też Chór „Pro Musica” im. Józefa Czypka.
Powstał on w 1983 r. z inicjatywy dyrygenta śp. Józefa Czypka i młodzieży Obornickiego Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach, która postanowiła rozwijać swoje talenty i dzielić się z innymi radością śpiewania. Przez 36 lat swojego istnienia osiągnął wysoki poziom artystyczny, prezentując w swym dorobku zarówno utwory muzyki poważnej i rozrywkowej, jak również utwory sakralne i świeckie. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych chór występował na wielu scenach w kraju i za granicą. Wielokrotnie zwyciężał w konkursach młodzieżowych oraz zdobywał główne nagrody w ogólnopolskich konkursach chórów i przeglądach zespołów m.in. w Kaliszu, Legnicy oraz Bydgoszczy, a nawet na międzynarodowych festiwalach organizowanych w Polsce i w krajach europejskich, m.in. w Holandii, Belgii i we Włoszech. Chór „Pro Musica” brał również udział w wielu ważnych wydarzeniach muzycznych, a także w spotkaniach pielgrzymkowych z Janem Pawłem II w Polsce i we Włoszech. Obecnie chór uczestniczy w życiu muzycznym regionu i kraju, biorąc udział w konkursach, przeglądach oraz koncertach. Chór „Pro Musica” wpisał się na stałe w życie kulturalne Ziemi Obornickiej. Swoimi występami uświetnia uroczystości gminne, państwowe i kościelne.

Podobne artykuły