Doposażenie OSP w Skrzetuszu

Doposażenie OSP w Skrzetuszu

SKRZETUSZ. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Skrzetusz została doposażona w cztery kompletne umundurowania, które są niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. O sprzęt i odzież dla Skrzetusza zabiegał radny Marian Głów, były sołtys tej wsi, blisko skojarzony ze skrzetuskimi druhami.
Część środków finansowych na zakup została pokryta z budżetu gminy Ryczywół, zaś pozostałe środki pochodziły z funduszu sołeckiego.

Podobne artykuły