Emeryci i renciści z Ryczywołu

Emeryci i renciści z Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. W piątek 90 członków koła terenowego PZERiI spotkało się w lokalu Verona. Prócz emerytów i inwalidów w spotkaniu udział wzięli samorządowcy i sponsorzy. Przewodnicząca Henryka Ziemska powitała przybyłych gości oraz członków, a w podziękowaniu za wsparcie finansowe lub za pracę dla dobra emerytów wręczyła 24 dyplomy. Goście złożyli dla odmiany na ręce przewodniczącej życzenia, kwiaty i drobne upominki, gratulując jej 15-letniej działalności.
Były miłe spotkania i wspominania. Historię koła przedstawiła Seweryna Woźniak, a przysłuchiwali się jej były wójt Jerzy Gacek i obecny Henryk Szrama z małżonką, wiceprzewodnicząca rady powiatu, a równocześnie przewodnicząca KGW „Ryczywół nad Flintą” Anna Nowicka, kierownik GOPS Elżbieta Gawrońska oraz kierownik WTZ w Wiardunkach Joanna Napierała. Oprawą muzyczną zajął się Zespół Instrumentów Dętych, który kilkoma utworami wprowadził wszystkich w dobry nastrój. Członkowie zarządu wręczyli wszystkim uczestnikom spotkania upominek niespodziankę, jaką był kubek z napisem 15 lat oraz logo Związku. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy odeszli. Miłym gestem pamięci było też zapalenie zniczy na grobie inicjatorki i pierwszej przewodniczącej koła Janiny Osuch.

Podobne artykuły