Sukcesy spod znaku Wybickiego

Sukcesy spod znaku Wybickiego

PARKOWO. Ostatnie tygodnie w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie obfitowały w sukcesy uczniów. Pasmo to rozpoczął Bartek Niezborała zdobywając wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata”. Jego praca poświęcona Irenie Szewińskiej zdobyła uznanie komisji konkursowej spośród blisko 630. prac z całej Polski.
Trzynastego czerwca rozstrzygnięto 29. Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego, zorganizowany przez Polski Komitet Olimpijski pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Spośród 167. opowiadań w kategorii klas VII-VIII i III gimnazjum wyłoniono finałową dwudziestkę, a wśród nich znalazła się praca parkowianina Ryszarda Chrzanowskiego zatytułowana „Pani Irena – Kalos Kagathos”.
Zwieńczeniem sukcesów był udział dwójki uczniów parkowskiej szkoły w finale wojewódzkim „. „Konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich symbolach narodowych” organizowanym pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Julia Mumot z klasy VIII w kategorii klas VII-VIII i III gimnazjum oraz Krystian Szmania z klasy IV w kategorii klas IV-VI SP, znaleźli się w dziesiątce najlepszych w wojewódzkim konkursie, którego finał odbył się 15 czerwca w Szkole Podstawowej im. Gen. Józefa Rufina Wybickiego w Manieczkach. Gdyby nie zbliżające się wakacje lista tegorocznych sukcesów rosłaby nadal, ale nawet tacy mistrzowie, jak uczniowie parkowskiej szkoły muszą w końcu kiedyś odpocząć.

Podobne artykuły