Burmistrz Tomasz Szrama z jednogłośnym absolutorium

Burmistrz Tomasz Szrama z jednogłośnym absolutorium

OBORNIKI. Absolutoryjna sesja rady miejskiej Obornik była rozliczaniem burmistrza z realizacji i wykonania budżetu za rok ubiegły. Był to rok wyjątkowo obfitujący w inwestycje i to głównie z unijnym dofinansowaniem. Dług gminy na koniec roku wyniósł ok. 44 mln złotych, co stanowi poniżej 20% gminnych dochodów, więc budżet został uznany jako bardzo bezpieczny.
Gmina miała na wydatki kwotę 142 mln. 24 miliony burmistrz dołożył do wydatków oświatowych nie zrekompensowanych przez państwo. Nie mniej znaczną kwotę wydano na wspieranie najsłabszych.
Półtora miliona kosztowało utrzymanie dróg gminnych, tyleż samo na oświetlenie gminy, a dwa miliony wydano na utrzymanie gminnych budynków. Niemal dwa miliony zostały przeznaczone na potrzeby sportu i rekreacji.
Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła wykonanie budżetu za rok 2018 bardzo pozytywnie, a komisja rewizyjna rady miejskiej zaleciła udzielić burmistrzowi absolutorium.
Rada jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie skarbnik i wydatkowanie środków gminnych w roku minionym. Tym sposobem burmistrz Tomasz Szrama uzyskał absolutorium i to jednogłośnie.
To pewna odmiana, bowiem co roku w podobnym głosowaniu radna Anna Rydzewska nie popierała swojego następcy.
Tomasz Szrama podziękował dodając, że była to praca zbiorowa, a tak dobre wykonanie budżetu to zasługa wszystkich, którzy pracują na rzecz gminy.

Podobne artykuły