Oborniczanie płacą swoje podatki

OBORNIKI. Burmistrz ma prawo do umorzenia lokalnego podatku, jego zmniejszenia lub rozłożenia go na raty. Był czas, że burmistrzowie lub wójt z tego przywileju dość często korzystali, obecnie już nie. Tak jest przynajmniej w Obornikach.
W ubiegłym roku nie było żadnych wniosków umorzenia lub rezygnacji z poboru przez burmistrza podatku rolnego. Tylko w jednym przypadku Tomasz Szrama rozłożył obornickiemu przedsiębiorcy podatek od środków transportu na raty, a mowa o kwocie 128 tys. złotych.
Dowodzi to solidności obornickich firm oraz tego, że sobie radzą. Nie bez znaczenia jest też fakt, że obornickie podatki należą do najniższych w kraju i są najniższe w całej Wielkopolsce, a na dodatek od dekady pozostają na stałym poziomie.

Podobne artykuły