Odeszła Irena Pietz

OBORNIKI. W ubiegłym tygodniu odeszła Irena Pietz, szanowana oborniczanka, która kilkadziesiąt lat swojego życia poświęciła pracy pedagogicznej, wychowawczej i bibliotekarskiej. W latach 1957-1981 była kierownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu filii w Obornikach, którą współtworzyła. Droga zawodowa pani Ireny zawsze przeplatała się z działalnością  w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pełniła m.in. funkcję prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Obornikach, a następnie funkcję przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Obornikach. Jest jedną z trzech osób ziemi obornickiej, której biogram umieszczono w publikacji wydanej z okazji 110. rocznicy Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Irena Pietz z oddaniem i zaangażowaniem wspierała nauczycieli, ich rozwój osobisty i doskonalenie zawodowe, jak również szeroko rozumiany proces edukacji w regionie. Będąc radną powiatowej rady narodowej aktywnie działała na rzecz lokalnego środowiska.  Otrzymała wiele odznaczeń, w tym „Złoty Krzyż Zasługi”, „Złotą Odznakę ZNP”, „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, „Medal za Szczególne Zasługi dla ZNP”. Swoją postawą, autorytetem, wrażliwością, kompetencjami i tajemną siłą życzliwości wobec ludzi zaskarbiła sobie przychylność obornickiej społeczności. W uznaniu zasług w 2017 roku odznaczona została Medalem „Zasłużona dla Ziemi Obornickiej”.

Podobne artykuły