Alicja Seredyńska sołtysem Lipy

LIPA. Przeciągający się remont, a potem kłopoty z oddaniem do użytku świetlicy wiejskiej w Lipie stanęły na drodze wyborom sołtysa tej wsi.
Wreszcie 3 czerwca 2019 świetlica rozwarła swoje podwoje i mogło się odbyć zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego wybierano sołtysa oraz radę sołecką na kolejną 4-letnią kadencję.
Na wstępie członek rady sołeckiej Alicja Seredyńska przedstawiła prezentację dotychczasowych działań sołectwa i stowarzyszeń działających na jego terenie, po czym rozpoczęto procedurę wyboru. Mieszkańcy zgłosili trzech kandydatów na stanowisko sołtysa. Zdecydowaną większość głosów poparcia otrzymała Alicja Seredyńska, zwyciężają konkurencję i obejmując stery sołectwa Lipa. Były brawa i gratulacje. Były też zapewnienia nowej sołtys, o dołożeniu jak największych starań, aby w sołectwie żyło się lepiej.
Tego wieczoru wybrano też siedmiu członków rady sołeckiej, którzy będą wspierać nową sołtys. Zasiądą w niej: Michał Balcerowiak, Jacek Gondek, Paweł Gondek, Klaudia Jaśkiewicz, Kamila Jezierska, Weronika Stokłosa i Agnieszka Wołochowicz.
Obecny na wyborach prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Krzysztof Garnetz przypomniał zebranym o obowiązku podłączania się do sieci kanalizacyjnej. Zachęcał ich do jak najszybszego zawierania umów o podłączenie, gdyż przy dofinansowaniu, które spółka otrzymała na realizację inwestycji kanalizacyjnej określony został współczynnik wykonalności. Tymczasem Lipa jest wciąż daleko w tyle. Ścieki płyną do rowów i na pola, spółce gminnej grozi cofnięcie dofinansowania, a ostateczny rezultat może być taki, że ryczywolscy podatnicy stracą kilkaset tysięcy, a mieszkańcy Lipy zdrowie.
Do zadbania o czystość wsi apelował też wójt Henryk Szrama. Zachęcając mieszkańców sołectwa do sumiennego segregowania śmieci, bo tu też chodzi o pieniądze i zdrowie. Sołectwo Lipa ma piękne położenie i niezwykłe okoliczności przyrody. Jednak co do dbałości o czystość wciąż odstaje od innych wiosek, pozostawiając wiele do życzenia. Nowo wybrana sołtys i rada sołecka ma zatem wiele do zrobienia, by mieszkańcom faktycznie żyło się lepiej, a także i czyściej.

Podobne artykuły