Jednak kontrakt?

Jednak kontrakt?

OBORNIKI. Po wizycie starosty obornickiego Zofii Koteckiej u wielkopolskiej dyrektor Narodowym Funduszu Zdrowia Agnieszko Pachciarz w sprawie kontraktu na opiekę paliatywną w obornickim szpitalu, ta ostatnia przysłała dyrektor Małgorzacie Ludzkowskiej list, w którym znalazła się sugestia ponownej weryfikacji własnej decyzji o odmowie przyznania Obornikom takiego kontraktu.
Argumentem dla delegacji obornickiej była sporządzona przez starostę Waldemara Cyranka mapa dostępności do usług paliatywnych na terenie Wielkopolski, na której Oborniki wypadają fatalnie. Jedna jaskółka jeszcze wiosny nie czyni, jednak sam fakt przesłania Małgorzacie Ludzkowskiej listu, nawet bardzo ogólnego, daje asumpt do wzrostu nadziei na kontrakt dla szpitala.

Podobne artykuły