Będzie dalszy odcinek drogi w Gorzewie

GMINA RYCZYWÓŁ. Wójt Henryk Szrama obiecał kontynuację budowy drogi w Gorzewie i słowa dotrzymał. 24 maja podpisał umowę z Szymonem Włodarczykiem, prowadzącym Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe, na realizację drugiego etapu inwestycji w miejscowości Gorzewo.
Będzie wybudowana dalsza część drogi o nawierzchni asfaltowej. Jest to odcinek jezdni o nowej konstrukcji wraz z poboczami i zjazdami oraz będą też roboty związane z przebudową infrastruktury teletechnicznej drogi. Łączny koszt inwestycji to 363 680 zł brutto.
Termin zakończenia robót został ustalony ostatecznie do dnia 30 sierpnia 2019 r.
Gmina Ryczywół pozyskała na to zadanie dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 74 250 zł.

Podobne artykuły