Nowe władze ZNP

ROGOŹNO, OBORNIKI. Rogoziński oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego wybrał na kolejną pięcioletnią kadencję nowy skład władz ZNP. Obyło się bez zaskoczenia i po raz kolejny prezesem będzie Małgorzata Nowak.
W trakcie czwartkowej konferencji wyborczej rogozińskiego Związku delegaci reprezentujący należące do oddziału ogniska oraz sekcję emerytów, wybrali prócz pani prezes także władze oddziałowe. W skład zarządu weszli: Katarzyna Budka, Grażyna Karoń, Jadwiga Pleśniarska, Anna Polega, Małgorzata Zygadło, Dominika Kopcińska, Sławomira Michilewicz, Marzena Schwark-Plewa, Edyta Michalska, Joanna Grabowska, Anna Nowak, Monika Nowak i Anna Zwolińska-Kańduła. W skład zarządu weszli też wybrani już wcześniej przedstawiciele sekcji emerytów: Ich przewodniczącymi będą Zdzisław Hinz oraz Bogumiła Szramska.
Podobne wybory odbyły się też w Obornikach. Wieloletnia prezes Maria Lisek ustąpiła ze swego stanowiska przekazując przewodnictwo następczyni. Zebrani wybrali ze swego grona na stanowisko nowej prezes Mirosławę Stanuch, nauczycielkę z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Pani Mirosława jest córką nauczycielki i doskonale zna problemy środowiska. Jest do tego osobą wyważoną w działaniu i opiniach.

Podobne artykuły