Dla Dąbrówki Leśnej

DĄBRÓWKA LEŚNA, POZNAŃ. W czwartek sekretarz gminy Oborniki, Krzysztof Nowacki, odebrał w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu promesę gwarantującą dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Leśnej. W spotkaniu z wojewodą panu Krzysztofowi towarzyszyli prezes OSP z Dąbrówki Leśnej Adrian Wójcik oraz zastępca komendanta PSP, a jednocześnie radny rady miejskiej, Dariusz Szrama. W ramach porozumienia zakup specjalistycznego samochodu dofinansowany zostanie kwotą 130 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotą 100 tys. zł z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego MSWiA . Pozostałe 510 tys. zł pochodzić będzie z budżetu Obornik.

Podobne artykuły