Powiatowy Dzień Strażaka

Powiatowy Dzień Strażaka

OBORNIKI. Na dziedzińcu Komendy Powiatowej PSP w Obornikach odbyła się wspólna uroczystość ochotniczych i zawodowych strażaków z okazji „Powiatowego Dnia Strażaka”. Komendant Powiatowy Sławomir Zdrenka wraz z prezesem zarządu OSP Krzysztofem Tomaszewskim przywitali przybyłych gości oraz podziękowali druhom za gotowość operacyjną, poświęcenie czasu i sił w służbie. Po ich wystąpieniu nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowie.
Sztandar ufundowali: gmina Oborniki, Halina i Krzysztof Ratajczak, Marek Dębiński, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Halina i Stanisław Nogaj, Ewa i Jan Kozak, Sabina i Jacek Delikatni, Jadwiga i Rafał Lupa, Zofia Kaczmarek, Paweł Witek, Justyna Nogaj, Bernadeta Peksa oraz Zygmunt Lewandowski i chwała im za to.
W trakcie oficjalnej części uroczystości przyznano strażakom wyróżnienia, awanse, medale oraz najwyższe odznaczenia. Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali Maciej Krasowski i Julian Szudrowicz. Stopień starszego ogniomistrza nadano Robertowi Protasewiczowi i Piotrowi Ziemskiemu. Stopień młodszego ogniomistrza przyznano Michałowi Andrzejewskiemu, Michałowi Burdzie, Rafałowi Martynkow, Patrykowi Suszkowi i Alanowi Tasarzowi. Stopień starszego sekcyjnego przyznano Piotrowi Burdzie, a stopień sekcyjnego Cezaremu Dorędzie i Michałowi Obidowskiemu. Na starszego strażaka awansowała Adrianna Zielińska.
Za aktywny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w minionym roku komendant powiatowy Sławomir Zdrenka wraz z burmistrzami Tomaszem Szramą i Romanem Szuberskim oraz wójtem Henrykiem Szramą wyróżnili listami gratulacyjnymi oraz drobnymi upominkami następujących druhów: z gminy Oborniki Adama Dombrowicza z OSP Nowołoskoniec, gminy Rogoźno Daniela Mańkowskego z OSP Gościejewo, z Ryczywołu Leszka Najderka z OSP Lipa. Za udział w tegorocznych eliminacjach szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej komendant Sławomir Zdrenka wraz z obydwoma burmistrzami wyróżnili listami gratulacyjnymi oraz drobnymi upominkami następujących druhów: Julia Sajna – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowołoskońcu, Karolina Królczyk – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach, Euzebiusz Rabsch – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie.
Na zakończenie uroczystości przemówił i życzenia złożył przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Radosław Hurnik, a w imieniu samorządowców starosta obornicki gratulowała i życzyła Zofia Kotecka. Po apelu wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na tradycyjną strażacką grochówkę.

Podobne artykuły