PGKiM stuknęło 25 lat

PGKiM stuknęło 25 lat

OBORNIKI. Obornicka spółka gminna Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach świętowała właśnie 25-lecie istnienia. Z tej okazji prezes Sławomir Haraj zaprosił swych pracowników, tak obecnych jak i dawnych, władze gminne i powiatowe oraz przedstawicieli instytucji i firm współpracujących ze spółką do Sołtysówki w Żernikach, by tam wspominać, podsumowywać i świętować.
Okolicznościowymi statuetkami za wkład i rozwój spółki uhonorowani zostali: burmistrz Tomasz Szrama, byli prezesi spółki oraz pracownicy z 25 letnim stażem.
Nie sposób bowiem mówić o minionym ćwierćwieczu nie wymieniając filarów, na których pracy spółka przez dekady spoczywała. Byli to pracownicy tworzący od początku jej potencjał: Arletta Gaertner – kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, która pracę rozpoczęła w przedsiębiorstwie państwowym w roku 1982. Gdy zostało ono przekształcone w marcu 1994 roku w spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pracowała w nim nadal i wciąż pracuje.
Alicja Świergiel – specjalista ds. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pracę rozpoczęła w przedsiębiorstwie państwowym w roku 1984 i do dnia dzisiejszegoi jest czynnym pracownikiem. Tomasz Baum pracuje jako malarz w firmie od roku 1981, a Zenon Juś, jako kierowca, niemal od początku aż do dnia dzisiejszego. Podobnie kierowcy Paweł Kryczka, Robert Gąsiorek i Tomasz Olech oraz ładowacz Bogdan Łabuziński.
W historii PGKiM zaznaczyli się też jego prezesi: Zenon Szrama, Jędrzej Grzybulski i Henryk Lewandowski. W dniu jubileuszu odebrali z rąk obecnego prezesa pamiątkowe statuetki.
Sławomir Haraj w krótkich słowach przedstawił zebranym długą historię przedsiębiorstwa. Powstało ono formalnie jako spółka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MPGKiM) w Obornikach aż do roku 1994. Kiedyś obejmowało swoim zasięgiem, oprócz zakładu w Obornikach, zakłady w Murowanej Goślinie, Skokach i Suchym Lesie. Zachodzące na początku lat dziewięćdziesiątych przemiany gospodarcze, a zwłaszcza uchwalenie w lipcu 1990 roku pierwszej ustawy komercjalizującej przedsiębiorstwa państwowe, otworzyły również obornickiemu przedsiębiorstwu drogę do prywatyzacji. 4 lutego 1994 roku rada miasta i gminy w Obornikach podjęła uchwałę, w której opowiedziała się za pośrednią drogą prywatyzacji gospodarki komunalnej, podejmując uchwałę o przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli nabyciem przez gminę Oborniki mienia państwowego, w której gmina Oborniki stała się 100% udziałowcem. Decyzje te znalazły pełne poparcie u załogi przedsiębiorstwa. Zwieńczeniem podjętej uchwały było podpisanie u notariusza w dniu 4 marca 1994 r. aktu przekształcenia, który zamieniał przedsiębiorstwo w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została zarejestrowana z kapitałem zakładowym wynoszącym 20 milionów zł i zatrudniając ponad 100 osób. Świadczyła usługi w zakresie inżynierii sanitarnej, w tym oczyszczanie miasta i wywóz odpadów stałych i płynnych, utrzymanie wysypiska śmieci, prowadzenie szaletu miejskiego, zieleni, usług pogrzebowych, usług budowlanych, prowadząc własny zakład szklarski. Świadczyła usługi dla ludności z zakresu montażu obiektów z płyty obornickiej, dystrybucji gazu w butlach oraz zarządzała budynkami komunalnymi na terenie gminy. Od roku 1999 wykonywała również usługi związane z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Pierwszym prezesem zarządu spółki został Gerard Zaranek, od roku 1995 Zenon Szrama, a po nim Jędrzej Grzybulski i Henryk Lewandowski. Od roku 2011 funkcję prezesa pełni Sławomir Haraj.
Zadania spółki się zmieniają, niezmienny pozostaje tylko cel. Jest nim dążenie do zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług komunalnych i to możliwie na jak najwyższym poziomie. Obecnie spółka zatrudnia w pełnym wymiarze godzin 44 osoby, w tym 29 osób na stanowiskach robotniczych i 15 osób umysłowych, w tym 12 kobiet. Spółka prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który zarządza w imieniu gminy Oborniki zasobami mieszkań komunalnych oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Wykonuje on też drobne remonty budowlane na zlecenia gminy lub innych podmiotów
Resztą zadań zajmuje się Zakład Usług Komunalnych, a jest to: wywóz odpadów płynnych i stałych, sprzątanie miasta, zimowe utrzymaniem ulic i chodników, świadczenie usług miejskich transportowych, zarządzanie cmentarzem komunalnym, opieka nad targowiskiem miejskim i jeszcze paroma podobnymi zadaniami.
Część tych zadań wykonuje nowo powstała w listopadzie 2017 r. zależna spółka córka pod nazwą Zakład Usług Komunalnych, która jest integralną częścią przedsiębiorstwa PGKiM.
– Jesteśmy dziś niezwykle szczęśliwi, że nasza działalność trwa już tak długo, że 25 lat naszej pracy i osób, których już nie ma wśród nas, miało i ma nadal ogromne znaczenie dla wielu ludzi. Dwadzieścia pięć okrągłych lat zarówno wzlotów, jak upadków, porażek i sukcesów, tylko nas wzmocniło. Wierzę, że nasz przykład wspaniale pokazuje, jaką siłą dysponuje człowiek, którego w pracy napędza pasja i determinacja. Jestem szczęśliwy, że doczekaliśmy tej chwili, tego wspaniałego jubileuszu – powiedział prezes Haraj, a obecni mogli bliżej poznać przedsiębiorstwo, dzięki krótkiej prezentacji multimedialnej.

Podobne artykuły