Dopłata do prądu dla ubogich poszła w górę

POWIAT OBORNICKI. Być może wszyscy tego nie wiedzą, ale jest od dawna ze strony państwa wsparcie energetyczne dla osób, których na prąd nie stać. Nazywa się dodatkiem energetycznym, który pokrywa w części wydatki na energię elektryczną osobom, które mają niskie dochodu.
Uzyskanie takiego dodatku jest uwarunkowane jednak wieloma wymogami, a i jego wysokość zależy od wielu czynników, głównie od ilości członków rodziny w danym mieszkaniu. Taki dodatek nie poraża wysokością i w skrajnych warunkach lokator może liczyć na kwotę ok. 11 złotych. Jest on co rok aktualizowany. W tym roku państwo podniosło go o całe 2 grosze dko KW na mieszkańca rodziny.

Podobne artykuły