Rekordowe niskie bezrobocie

POWIAT OBORNICKI. Bezrobocie w regionie spadło do rekordowego na wiosnę poziomu 3,2%. To ostatnie dostępne statystyki, obejmujące okres do końca marca. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, zanotowano spadek bezrobocia o 0,8%, liczba bezrobotnych spadła w stosunku rocznym o 18%.
Nadal bezrobotne w powiecie są 744 osoby, w tym 480 kobiet. Są to w większości osoby, które od lat nie podejmują pracy. 51% bezrobotnych zamieszkuje w Obornikach lub Rogoźnie, 49% mieszka na wsiach.

Podobne artykuły