680 Jubileusz Obornik

680 Jubileusz Obornik

OBORNIKI. Oborniki obchodzą w tym roku dostojny jubileusz 680-lecia swojego istnienia.
Wiek miasta nie jest liczony od daty lokacji, bo tej dokładnie nie znamy, a niepotwierdzone tylko źródłowo wiadomości datują ją na rok 1292, łącząc to z założeniem konwentu franciszkańskiego.
W roku 1299 Oborniki odwiedził król Władysław Łokietek, co potwierdza źródłowa wzmianka, lecz miejscowość u zbiegu Warty i Wełny zostaje wymieniona w źródłach jako miasto dopiero w roku 1339 i to właśnie tę datę trzeba przyjąć za początek istnienia Obornik.
Ta data stała się też inspiracją, bowiem z okazji 680-lecia Obornik wszystkie tegoroczne wydarzenia nabierają rocznicowego splendoru. W realizacji są kolejne obornickie publikacje, przygotowywane są też wystawy i eventy. Obchody rocznicy zyskały już specjalne logo.
Taki jubileusz to świetna okazja, aby przypomnieć oborniczanom, że ich miasto ma swój hejnał. Może nie tak znany, jak ten y wieży mariackiej w Krakowie, lecz równie ważny i piękny. Skomponowany został przez Szymona Wyrzykowskiego, a po raz pierwszy odegrany 16 czerwca 2001 roku z okazji ówczesnych Dni Obornik, o czym mieliśmy ogromną przyjemność na naszych łamach informować. Dziś, nie chcąc, aby był on tylko zbiorem nut czekających na wyjątkowe samorządowe wydarzenia, postanowiono podarować go mieszkańcom. Już wkrótce na co dzień gościł będzie w Obornikach, odgrywany z wieży najstarszego miejskiego zabytku, czyli kościoła farnego.
Powstanie też stosowna monografia, bowiem 680 lat historii jednego miasta to już poważny kapitał.
Począwszy od pierwszej historycznej wzmianki, aż po dziś wiek miasta wymaga stosownej oprawy, nie tylko medialnej, ale i książkowej. Dlatego to właśnie w tym roku zostanie napisania pierwsza całościowa monografia historyczna miasta. Będzie to pierwsza w historii Obornik fachowa publikacja obejmująca całą historię Obornik.
Do tej pory jedynym wydawnictwem zwartym były wydane prawie trzydzieści lat temu „Dzieje Obornik”. Pisane w latach politycznego przełomu nie doczekały się dotąd uzupełnienia. W tym roku powołany zostanie zespół badawczy pod kierownictwem prof. dra hab. Tadeusza Janickiego z Instytutu Historii UAM, który podejmie się mozolnej pracy badawczej i redakcyjnej, tak aby monografia gotowa była już za jakieś 2-3 lata.

Podobne artykuły