Andrzej Grzyb z wizytą w Obornikach

Andrzej Grzyb z wizytą w Obornikach

OBORNIKI. We wtorek 30 kwietnia Oborniki odwiedził kolejny raz poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. Przy okazji spotkał się na placu budowy obwodnicy wałeckiej z lokalnymi działaczami oraz politykami jak: poseł Krzysztof Paszyk, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, burmistrz Tomasz Szrama, którzy o tę inwestycję zabiegali oraz gronem członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego, z radnymi Andrzejem Ilskim i Małgorzatą Witek na czele. Przybył też senator Jan Filip Libicki, od niedawna także w PSL.
Krzysztof Paszyk wskazał budowaną za środki europejskie obwodnicę wałecką porządkującą ruch ciężkich pojazdów w centrum Obornik jako przykład namacalnej pomocy ze strony Unii Europejskiej, która jak poseł wspominał słowa premiera Morawieckiego: Nie jest, jak chcieliby niektórzy, „wydumanym bytem”, ale doskonałą okazją, by nadrabiać dystans, jaki dzieli Polskę od Europy Zachodniej. Nawiązując do zbliżających się wyborów powiedział: To nie są wybory o sprawach ideologicznych, a o tym, jak będzie wyglądała pozycja Polski w Europie. Przede wszystkim o tym, czy my, Wielkopolanie, będziemy dalej mogli liczyć na kontynuowanie inwestycji, które podnoszą nasz standard życia.
Krzysztof Paszyk przypomniał liczne wyjazdy studyjne mieszkańców powiatu obornickiego, którzy na zaproszenie Andrzeja Grzyba odwiedzili w ostatnich latach Parlament Europejski, mówił o: Gronie stażystów z terenu powiatu obornickiego, którzy mieli możliwość zdobywać europejskie doświadczenie, pracując w biurach doktora Andrzeja Grzyba w Brukseli i Strasburgu.
Tu warto przypomnieć, że taki staż odbył oborniczanin Kamil Górski, zawiadujący dziś z doskonałym skutkiem biurem posła Paszyka, a inny oborniczanin Borys Brzeziński jest doradcą i szefem biura europosła Andrzeja Grzyba w Brukseli i Strasburgu.
Pisząc o Andrzeju Grzybie, nie można pominąć jego ścisłej współpracy z Lokalnymi Grupami Działania, wśród których jest i obornicka Kraina Trzech Rzek, która rok temu reprezentowała powiat obornicki w Parlamencie Europejskim, biorąc udział w zorganizowanym przez posła wydarzeniu „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym”, promującym tradycje i potencjał gospodarczy naszego regionu.
Europoseł Andrzej Grzyb pogratulował przy okazji spotkania na terenie obecnie największej w Obornikach inwestycji drogowej wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest budowa organizowana przez samorządy miejski i wojewódzki.
Podkreślił, że: Właśnie dla takich inwestycji zabiegałem w Parlamencie Europejskim o obecnie przekazywany Wielkopolsce rekordowy budżet UE dla Polski, wspierając rząd PO PSL w negocjacjach 2009-2014.
W przeddzień 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej europoseł przypomniał o tym, jak: Ćwierć wieku wcześniej, 5 kwietnia 1994 r., premier Waldemar Pawlak złożył wniosek o przystąpienie Polski do UE. Polska w obecnym budżecie wspólnoty ma zagwarantowane ponad 106 mld euro. Nam wypada przypomnieć, że Andrzej Grzyb przybył do Brukseli jako obserwator jeszcze na długo przed przystąpieniem Polski do UE, aktywnie uczestnicząc potem już jako europoseł w przygotowaniu obecnego budżetu i jak sam zapewnił, bierze udział w tworzeniu kolejnego budżetu Unii na lata 2021-2027.
Zapewne z powodu swojego ogromnego i niekwestionowanego doświadczenia jest pierwszym na wielkopolskiej liście Koalicji Europejskiej (wyżej jest dwoje kandydatów spoza regionu). Reprezentuje region w UE od ponad 10 lat.
Poseł Grzyb podczas wizyty swoje przybliżył priorytety w pracy w Parlamencie Europejskim, takie jak: Czyste powietrze bez smogu, czysty transport, odnawialne źródła energii, czy unijny program zwalczania chorób nowotworowych.
Senator Jan Filip Libicki podkreślił współpracę samorządowców różnych szczebli, którzy niezależnie od przynależności partyjnej, wspólnie działali na rzecz budowy obwodnicy Obornik. Jak mówił: Współpraca na forum unijnym jest bardzo potrzebna, a gwarantem tej współpracy jest poseł Andrzej Grzyb, który niejednokrotnie tego dowiódł w działalności między Brukselą, a swoją rodzinną Wielkopolską.
Również marszałek Wojciech Jankowiak odniósł się do dobrej współpracy na rzecz budowy małej obwodnicy Obornik, wspominając swoje wspólne działania z burmistrzami Anną Rydzewską i Tomaszem Szramą, przewodniczącym Sejmiku Wielkopolskiego, a następnie posłem Krzysztofem Paszykiem oraz europosłem Andrzejem Grzybem, który zabiegał w Parlamencie Europejskim o środki na rozwój Wielkopolski. – Ważne byśmy jako Wielkopolanie dalej mieli w Parlamencie Europejskim swoich orędowników, takich jak dr Andrzej Grzyb – podsumował Jankowiak.
Podczas wtorkowego spotkania głos zabrał też sam gospodarz burmistrz Tomasz Szrama. Zauważył, że: Gmina Oborniki jest jednym z największych beneficjentów środków unijnych w Wielkopolsce, a na dowód wystarczy wymienić takie inwestycje jak: modernizacja linii kolejowej Poznań-Piła, budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Stobnicy, modernizacja targowiska, czy odnowa objezierskiego Domu Kultury. Burmistrz podziękował gościom za wsparcie, na jakie oborniczanie mogli z ich strony liczyć w staraniach o pozyskanie środków zewnętrznych na wymienione wcześniej inwestycje.

Podobne artykuły