Bibliotece publicznej przybywa

OBORNIKI. W bibliotece powstaje stanowisko wicedyrektora, które najprawdopodobniej obejmie któryś z pracowników biblioteki. Nowa funkcja potrzebna jest wraz ze zwiększeniem zakresu działania biblioteki publicznej.
Planowane jest jej powiększenie o część przyziemia. Dodatkową działalność biblioteka prowadzić będzie w Domu Kultury w Objezierzu. Dyrektor placówki Mateusz Klepka uzgodni z sołtys wsi Edytą Mikołajczak tak grafik korzystania z obiektu, aby się terminy spotkań i imprez nie pokrywały. Nowy obiekt będzie potrzebował nowych etatów. Zostanie zatrudniony pracownik kulturalno-oświatowy na pełnym etacie, powstaną też etaty cząstkowe dla palacza i ogrodnika oraz sprzątaczki.
Trwają przymiarki do przejścia Obornickiej Orkiestry Dętej pod zarząd biblioteki, ale będą też takie zmiany, jak ta związana z likwidacją filii biblioteki w Kowanówku, a dokładnie w szpitalu, gdyż stan tamtejszej biblioteki jest zły, a dyrekcja lecznicy nie ma zamiaru łożyć na remont.

Podobne artykuły