Pamiętając o rezerwowych

ROŻNOWO. Przy boisku do piłki nożnej w Rożnowie brakuje wiat stadionowych z podestem dla zawodników rezerwowych. Jest to co prawda jedynie boisko wiejskie, ale jego użytkownicy mają bardzo wysokie aspiracje. Burmistrz już zlecił wykonanie takich wiat, a ich wykonawcą będzie firma OMEGA PARTNER z Leszna. Wiaty dla rezerwowych wykona za kwotę 18 101 złotych brutto.

Podobne artykuły