PCK ustawi pojemniki na odzież

GMINA OBORNIKI. Halina Stańska Fechner reprezentująca w Wielkopolsce Polski Czerwony Krzyż, złożyła wizytę radnym gminy Oborniki by poprosić o zgodę na ustawienie kontenerów na używaną odzież, obuwie i zabawki.
– Nasza organizacja odkupuje żółte pojemniki na odzież, odnawia je, zawiera z władzami umowy i rozstawia w różnych miejscach gmin. Zebrana odzież trafia do punktów pomocy rzeczowej, część a potem do chorych, także leżących, a część jest spieniężana na przemiał, by mieć środki na działalność statutową PCK.
Wedle jej relacji stanęło już na ścianie zachodniej ponad 1700 takich pojemników a i na wschodniej nie mniejsza ilość. Zawsze są zawierane przed ustawieniem umowy, są pojemniki są zawsze opróżniane na czas, więc jak na razie, nie ma żadnych reklamacji.
Pojemniki PCK wypierają pojemniki innych firm. W Obornikach i gminie stanęłoby takich pojemników 60 w mieście i 80 we wsiach. PCK zapłaci za miejsce pod każdy pojemnik 70 gr miesięcznie i to za rok z góry. Nie w zarobku jednak sens ale w tym, że z jednej strony używane ubrania mają dzięki zbiórce nowe życie, chronione jest środowisko, bo zmniejsza się produkcja odzieży a zyskują też ci, których nie zawsze na nowe ubrania stać.
Większość miejsc pod pojemniki PCK jest w mieście we władaniu Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, we wsiach wskażą je bez trudu sołtysi. Zgromadzona w nich odzież ma być wywożona co dwa tygodnie, inaczej niż dawniej bywało, gdy ubrania zdążyły w pojemnikach zbutwieć, zanim je odebrano.

Podobne artykuły