PWiK pozyskało kolejne miliony na modernizację i nowoczesność

PWiK pozyskało kolejne miliony na modernizację i nowoczesność

OBORNIKI. W czwartek w sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki miała miejsce prezentacja projektu dofinansowanego z funduszy europejskich, a dotyczącego poprawy gospodarki wodno- ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki. Celem tego projektu jest ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy, poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej i poprawę funkcjonowania systemu wodno-ściekowego.
To ogromny projekt, choć tu trzeba od razu wyjaśnić, że nie polega on na budowie wodociągów lub sieci kanalizacyjnej, lecz usprawnieniu i unowocześnieniu tego co już kiedyś wybudowano.
Wśród zebranych na konferencji był burmistrz Obornik Tomasz Szrama, sekretarz Krzysztof Nowacki, skarbik Joanna Gzyl, wójt Kaźmierza Zenon Gałka, członkowie rady nadzorczej PWiK, radni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, nie zabrakło też inżyniera projektu, który go potem rozliczy Krzysztofa Wagnera oraz innych gości.
Tomasz Szrama przyznał, że rok 2019 zapowiada się jako rok wyjątkowy. – Nasza sieć wodno-kanalizacyjna musi objąć aż 53 wsie, w 45 sołectwach i jest to ogromne wyzwanie, któremu musimy podołać i wiem, że podołacie. Nasza spółka gminna jest niezwykle stabilna, dynamiczna, a pracujące w niej osoby są pełne energii. Jestem dumny z tego co już dokonaliście i z waszych planów, bo ogranicza je jedynie wyobraźnia.
Prezes PWiK Tomasz Augustyn podpisał właśnie w Warszawie umowę na realizacje projektu poprawiającego warunki życia i zdrowia oborniczan, poprzez zapewnienie im odpowiedniej jakości wody pitnej i poprawę funkcjonowania systemu wodno-ściekowego. Pozyskał na ten cel ponad 17 milionów złotych, w tym ponad 9 milionów z Unii Europejskiej. Ten fakt podkreślamy szczególnie, bo źródło unijnego wsparcia już niemal wyschło, dlatego można tu mówić o ogromnym sukcesie.
Michał Bogacz, który stoi na czele twórców owego sukcesu wspominał: Nad projektem, pracowaliśmy od roku 2015. Wniosek o wsparcie złożyliśmy jeszcze w grudniu 2016 roku. W lipcu roku 2017 dowiedzieliśmy się, że ulokowano nas na 104 miejscu listy zapasowej. Wiele podmiotów się wycofało, ale nie my. Warto było się starać, bo w sierpniu 2018 roku uzyskaliśmy oczekiwane wsparcie. Teraz została nam już tylko praca.
Tomasz Augustyn przyznał, że po realizacji projektu wartego ponad 80 milionów ten wydaje się być niewielki, ale jest zupełnie inny. Faktycznie projekt ten został podzielony na kilka kontraktów. Pierwszy z nich będzie dotyczył modernizacji i przebudowy przepompowni ścieków na ulicy Spacerowej. Każdy, kto spojrzy na niepozorny budynek nie zgadnie, że sięga on 11 metrów w głąb.
Będzie przebudowany, zostanie w nim wymieniona cała armatura, uzyska niezależność energetyczną. Całością zajmie się firma Hydro-Partner z Leszna, która zadba też o otocznie obiektu.
Drugi kontrakt zakłada budowę wiaty nad istniejącym już składowiskiem osadu odwodnionego, który będzie miał warunki wysychania, a specjalna maszyna będzie zajmowała się przerzucaniem osadu, by po zasileniu go chemicznie i bakteryjnie mógł stać się użytecznym w rolnictwie. W pobliżu tego obiektu będzie realizowany kontrakt trzeci. Zakłada on budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy aż 250 kW, co jest jedną czwartą energii zużywanej przez PWiK.
Na półhektarowym terenie i na specjalnej konstrukcji zostanie ustawionych 1000 paneli fotowoltaicznych. Całość wyprodukowanej energii zostanie wykorzystana przez oczyszczalnię ścieków.
Czwartym kontraktem będzie modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nieczajnie. Prócz wymiany wszelkich instalacji staną tam dwa zbiorniki o pojemności 300 m3 gwarantujące stały przepływ uzdatnionej wody, bez obaw spadku ciśnienia albo jej braku. Realizacją zajmie się firma Promat z Chaszczyny, specjalista od innowacyjnych technik energetycznych, która wykona też drogi dojazdowe i utwardzenie terenu.
Zupełnie innym kontraktem będzie pełen monitoring sieci, który pozwoli obserwować i mierzyć wszystko to, co ukryte pod ziemią. Pozwoli to unikać awarii, racjonalniej gospodarować energią, wodą i ściekami, analizować zużycie wody. Tu warto wtrącić, że co roku kilkanaście procent wody „gdzieś znika”. Kilkanaście procent z półtora miliona litrów stanowi już taką wartość, o którą należy zadbać.
Wśród pozostałych kontraktów warto wymieniać choćby zakup wydajnego pojazdu asenizacyjnego, który zastąpi wysłużonego Jelcza. Będzie on przydatny do wywozu ścieków ze zbiorników pośrednich, budowanych na terenach, do których nie warto lub nie można budować osobnej sieci.
Środowisku pomoże budowa systemu dostarczającego do ścieków koagulantu przyczyniającego się do znacznego obniżenia w nich ilości fosforu i azotu. Takie ścieki po oczyszczeniu mogą wędrować do Warty bez szkody dla jej stanu czystości.
To o czym informujemy jest z oczywistych przyczyn jedynie wycinkiem zaplanowanych już działań.
Spółka PWiK nie poprzestanie na modernizacji. Złożyła już wniosek o rozszerzenie programów, starając się o kolejne 6 milionów złotych na rozbudowę sieci. Paradoksalnie brakuje jej przy odcinku ulicy Staszica w pobliżu siedziby spółki, czy w Kowanówku w miejscu zwanym „Kaczymi Dołkami”.
Tomasz Augustyn wie, że odniesie sukces, bo gwarantuje mu to załoga, która jak sam powiedział: to ludzie młodzi, ambitni z otwartymi umysłami, nie uznający żadnych ograniczeń. Konferencja miała zwartą formułę i przebiegła bardzo sprawnie. Jej drugą częścią były rozmowy kuluarowe, w wielu przypadkach bardzo owocne.
Tomasz Szrama wraz z Krzysztofem Nowackim starali się zainteresować prezesa Grzegorza Jackiewicza z firmy Promat z Chaszczyny, specjalizującego się w projektach realizowanych w trybie partnerstwa publiczno–prywatnego budową nowego centrum kultury, czy hali sportowej. W rozmowie tej nikt niczego nie wykluczył, a Tomasz Szrama już się umówił na obejrzenie inwestycji sportowo–kulturalnej w podwrocławskiej Trzebnicy.
Przysłuchująca się prezentacji kolejnych kontraktów Bogumiła Orłowicz, sołtys Gołębowa, nie kryła nadziei na rozwiązanie problemu ścieków w jej wsi, gdzie ma powstać instalacja zbiorcza z wywozem nieczystości do oczyszczalni.

Podobne artykuły