Optymalnie nowy żłobek

OBORNIKI. Obornicki żłobek nie tylko jest ciasny, ale i technicznie niedoskonały. Ma zbyt wąskie korytarze i klatki schodowe, jest potrzeba dobudowania drugiej klatki schodowej i poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jego dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa byłoby bardzo kosztowane, a żłobek nadal byłby niedoskonały i ciasny.
– Trzeba go rozbudować, albo zbudować całkiem nowy żłobek – zdecydował burmistrz Tomasz Szrama i zapytał radnych o ich opinie w tej sprawie. Rozwiązaniem optymalnym, zdaniem części radnych, byłaby budowa nowego kompleksu przedszkolno-żłobkowego. Mógłby stanąć na placu pomiędzy obecnymi przedszkolami nr 2 i 5 oraz budynkiem żłobka. Ten ostatni po wybudowaniu nowego obiektu mógłby służyć pomocy społecznej lub oświacie na biura.
Jacek Glapiak ocenia koszt inwestycji na ok. 3 mln złotych, a burmistrz dostrzega taką kwotę w przyszłorocznym budżecie gminy. Jeżeli projekt stanie się faktem, Oborniki zyskają nowe miejsca przedszkolne oraz w żłóbku, a ich nowoczesny budynek będzie funkcjonalny i bardzo bezpieczny.

Podobne artykuły