Certyfikat dla Obornik

Certyfikat dla Obornik

OBORNIKI. Na urzędowym wzorze pism wychodzących z Urzędu Miejskiego w Obornikach widnieje logo z napisem ELoGE. Co to takiego jest i dlaczego tak ważny jest ten znak dla samorządu?
ELoGE to Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, znak który w roku 2018 po raz pierwszy został przyznany samorządom w Polsce. Co wyróżnia ELoGE od innych podobnych certyfikatów? Po pierwsze to, że znaku tego nie można kupić. Samorządy, które ubiegały się o przyznanie na okres dwóch lat certyfikatu zostały dokładnie zweryfikowane pod kątem przestrzegania 12 zasad dobrego zarządzania, określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.
Weryfikacja stosowania 12 zasad dobrego zarządzania obejmowała: samoocenę działalności jednostki samorządowej według wypracowanego przez Radę Europy narzędzia, w którym określono standardy działań i usług realizowanych przez samorząd terytorialny oraz ocenę efektów działalności jednostki samorządowej przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.
W I edycji ELoGE certyfikaty otrzymało dziewięć samorządów z całej Polski, a w tym także Urząd Miejski w Obornikach.

Podobne artykuły