Życie bez wody

GMINA RYCZYWÓŁ. Jest nowy prezes spółki gminnej zajmującej się wodociągami. Jest też szansa na to, by w XXI wieku ludzie mieli już w domach czystą i zdatną do picia wodę.
Wójt Henryk Szrama skarżył się: Przychodzą do mnie ludzie z Dżonka, czy Gościejewa Leśnego, gdzie też mieszka osiem osób i innych takich miejsc, i przyznają się, że kiedyś, za Stróżyka nie chcieli wodociągów, dziś wody w studniach brakuje i mają dramat. Trzeba tam doprowadzić wodę. To niedługi odcinek, a ja nie pozwolę na to, by ludzie nie mieli wody.
Skoro jest już nowy prezes spółki wodociągowej, to jest też szansa na to, by ludzie wodę mieli.

Podobne artykuły