Płacić, kupić czy pozyskać gratis?

OBORNIKI, STOBNICA. Droga rowerowa z Obornik do Stobnicy jest chlubą gminy i radością dla rowerzystów. Mało kto wie, że gmina musi za pas zajętej przez ową drogę płacić państwu co roku 16 tys. Jest to opłata za użytkowanie gruntu, bowiem gmina użytkuje ją wieczyście od skarbu państwa. Formalnie użytkowanie wieczyste zostało niedawno zniesione, choć dzierżawcy muszę jeszcze przez 10 lat płacić czynsze dzierżawne. Można grunt od państwa wykupić, ale jest to koszt rzędu 500 tys. złotych i to przy 60% bonifikacie. Burmistrz Tomasz Szrama wybrał trzecią drogę i zamierza wystąpić do wojewody o bezpłatne przekazanie gminie gruntu pod drogę rowerową do Stobnicy, jako dobro wspólne wszystkich obywateli.
Czy wojewoda się zgodzi, tego nikt nie wie, jednak warto spróbować, bo droga jest piękna i dobrze by była jeszcze darmowa.

Podobne artykuły