Krystyna Gromanowska Zasłużona dla Ziemi Rogozińskiej

Krystyna Gromanowska Zasłużona dla Ziemi Rogozińskiej

ROGOŹNO. W sali Rogozińskiego Centrum Kultury, w przerwie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski oraz przewodniczący rady miejskiej Maciej Kutka odznaczyli Krystynę Gromanowską wyróżnieniem Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej.
Z wnioskiem o odznaczenie pani Krystyny wystąpili członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, doceniając jej pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy Rogoźno.
Krystyna Gromanowska urodziła się w Poznaniu 3 kwietnia 1959 roku. Jest obecnie mieszkanką Owczegłów – miejscowości, która stała się dla poznanianki oazą spokoju. Jest żoną i matką czwórki wspaniałych dzieci oraz teściową i babcią. Jej wszelkie działania związane były zawsze z dziećmi i młodzieżą, zgodnie z ukończonymi studiami pedagogicznymi o specjalności zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Zdobyte doświadczenie przełożyła na pracę na rzecz gminy, gdzie prowadziła zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy w Owczegłowach. Starała się wraz z osobami towarzyszącymi jej pracy zagospodarowywać wolny czas dzieci i młodzieży, sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi oraz nadrabianiu opóźnień w nauce. Jej umowa pokrywa tylko niewielką ilość przepracowanych faktycznie godzin, bo o pracowitości pani Krystyny wiedzą wszyscy. Organizuje dla dzieci różne formy wypoczynku, w tym cykliczne czterodniowe biwaki letnie połączone z edukacyjnymi wycieczkami, podchody, wyjazdy na pływalnię, do kina, teatru, wystawy, do ZOO, do muzeów, na mecz Lecha, organizuje też „noce w świetlicy”. Opiekę nad dziećmi sprawuje zawsze wolontariacko.
W kwietniu 2011 została wybrana sołtysem sołectwa Owczegłowy i funkcje tę sprawuje już drugą kadencję. W ramach swej działalności organizuje cykliczne imprezy, w których biorą udział nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale również mieszkańcy gminy. Zachęciła mieszkańców do debiutanckiego udziału w Turnieju Wsi, co zaowocowało zorganizowaniem przez sołectwo Owczegłowy kolejnej edycji Turnieju w roku 2012 oraz corocznego udziału w imprezie.
Z jej inicjatywy i przy współpracy jednego z młodych mieszkańców wsi powstała drużyna piłkarska, która zadebiutowała w rozgrywkach Gminnej Ligi. Prowadzi też drużynę piłkarską dzieci młodszych, które corocznie biorą udział w Turnieju Letnim Piłki Nożnej w Siernikach. Jej krótka, ale bardzo aktywna działalność została w 2012 roku nagrodzona I miejscem w III edycji Powiatowego Konkursu „Sołtys na miarę Europy”.
Działając na rzecz mieszkańców i to nie tylko sołectwa, ale całej gminy, nawiązała współpracę z zaprzyjaźnioną młodzieżą z Obornik, Murowanej Gośliny i Poznania, dzięki którym może wesprzeć rodziny uboższe, przywożąc im odzież, sprzęt RTV i AGD oraz meble. W plebiscycie na najlepszego Sołtysa Powiatu Obornickiego zdobyła w 2016 pierwsze miejsce. Natomiast w 2017 roku odebrała wyróżnienie w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska – 2017, przyznane dla Owczegłów przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
W maju 2011 Krystyna Gromanowska zainicjowała założenie stowarzyszenia działającego na rzecz lokalnej społeczności. I tak 11 października 2011 roku zostało zarejestrowane „Baranek – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy”, którego została prezesem. Stowarzyszenie realizuje różnorakie projekty i zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Reprezentując Stowarzyszenie „Baranek” wystąpiła do Fundacji BZ WBK z prośbą o przekazanie 15 komputerów, które są obecnie wykorzystywane do zajęć zarówno z dziećmi, jak i seniorami w świetlicy wiejskiej. Gmina Rogoźno i Stowarzyszenie „Baranek” utworzyli w 2016 roku Spółdzielnię Socjalną „Opus”, która działa na rzecz reintegracji zawodowej, przywracając zwłaszcza osoby bezrobotne na rynek pracy.
W kwietniu Krystyna Gromanowska została uhonorowana przez Unię Wielkopolan Wawrzynem Pracy Organicznej w kategorii „Praca na rzecz wspólnot lokalnych”, a od 2014 roku jest członkiem kapituły Unii.
Jest też członkiem założycielem i prezesem zarządu Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia „Po prostu bądź”, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Baranek”, którego jest prezesem, jest członkiem Związku Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” i we współpracy ze Sportowym Stowarzyszeniem Inwalidów „Start” w Poznaniu realizuje swoje cele statutowe na rzecz lokalnej społeczności. W ramach działalności we wszystkich tych stowarzyszeniach stara się przekazywać innym pozytywną energie i chęć do działania. Wszystkie te prace wykonuje wolontariacko.
W roku 2016 władze Rogoźna powierzyły pani Krystynie poprowadzenie Centrum Integracji Społecznej, przez co grupa tych osób, których może wesprzeć, którym może też pomóc i to nie tylko rzeczowo, ale i radą, rozmową, odpowiednim pokierowaniem w celu rozwiązania problemu znacznie wzrosła. Praca z ludźmi wykluczonymi społecznie, nastawionymi negatywnie do wszystkich przedsięwzięć oraz takich, którzy w sposób roszczeniowy podchodzą do życia jest dla niej dużym wyzwaniem. Jednak umiejętność ich zmotywowania i zaktywizowania jest jej mocną stronę.
O Krystynie Gromanowskiej moglibyśmy pisać jeszcze długo, bo dokonała wiele i zapewne jeszcze więcej by dokonać chciała, dlatego uhonorowanie jej wyróżnieniem Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej jest należnym jej dowodem wdzięczności społeczeństwa ziemi rogozińskiej.

Podobne artykuły