Powiatowy konkurs matematyczny

Powiatowy konkurs matematyczny

LUDOMY. We wtorek w murach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odbył się finał Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Patronowała mu pani starosta Zofia Kotecka. Patronat nad tegoroczną edycją objął również wójt Ryczywołu Henryk Szrama.
Podczas eliminacji szkolnych zostali wyłonieni reprezentanci szkół, którzy punktualnie stawili się na miejsce konkursu. Do konkursu przystąpiło 64 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego powiatu. O godzinie 9.30 dyrektor szkoły Lidia Kurzawa Pabin przywitała uczniów i ich opiekunów, życząc sukcesu i satysfakcji z pokonania nie łatwych problemów matematycznych.
Uczniowie rozwiązywali testy w trzech kategoriach: Euklides, Pitagoras i Tales. W kategorii „Euklides” z trudnym testem zmierzyli się uczniowie klas piątych i szóstych, w kategorii „Pitagoras” w szranki stanęli uczniowie klas siódmych i ósmych , a w kategorii „Tales” test rozwiązywali uczniowie klasy trzeciej gimnazjum.
Po 60 minutach zmagań zarówno z zadaniami zamkniętymi jak i otwartymi uczniowie skorzystali z poczęstunku ufun- dowanego przez wójta Ryczywołu. Po posiłku uczniowie wzięli udział w trzech różnych zajęciach warsztatowych przygoto- wanych przez nauczycieli matematyki współorganizatorki konkursu Magdalenę Nogalską i Bożenę Maczel a prowadzonych przez Michała Garsteckiego, Rafała Krawczyka, Violettę Kierstan, Małgorzatę Chałupniczak, Iwonę Nosek, Annę Włodarczyk, i Ziemowita Chudzińskiego.
W czasie gdy młodzież bawiła się na fantastycznych warsztatach, nauczyciele – opiekunowie matematycznych reprezentacji szkół sprawdzali rozwiązania testów i wyłonili najlepszych matematyków z pośród uczniów przybyłych na konkurs. Niezwykle sprawnie i z dużym zaangażowaniem rok rocznie nauczyciele matematyki sprawdzają testy finalistów wyłaniając najlepszych matematyków naszego powiatu.
Mistrzem Matematyki powiatu obornickiego w kategorii „Euklides” został Piotr Wożniak, uczeń Szkoły Podstawowej w Ryczywole, a Wicemistrzem Ryszard Pierożyński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach. Tuż za podium, czyli trzecie miejsce i tytuł Laureata PKM otrzymała Janka Nikodem, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach. Kolejne miejsca zajęli – czwarte Bartosz Ziała, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie; piąte Małgorzata Wałęga ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach oraz Michalina Jarmolińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Natomiast szóste miejsce zajęli Filip Gramsch ze Szkoły Podstawowej w Maniewie, Mateusz Żmuda ze Szkoły Podstawowej w Pruścach oraz Patryk Pińczyński, reprezentujący gospodarzy konkursu.
Na poziomie klas siódmych i ósmych Mistrzem Matematyki w kategorii „Pitagoras” zastał Jan Wałęga, uczeń Prywatnej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Obornikach, a Wicemistrzem Aleksandra Abraham, uczennica Podstawowej nr 3 w Rogoźnie.
Trzecie miejsce i tytuł Laureata konkursu otrzymal Michał Łatka, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie oraz Karol Philipp Schäfer, uczeń Szkoły Podstawowej w Ryczywole.
Czwarte miejsce zajął Bartosz Kaźmierczk, uczeń Szkoły Podstawowej w Ryczywole; piąte ex aequo Karolina Grot i Michał Turostowski, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach, Wiktoria Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej w Rożnowie oraz Patryk Sierakowski ze Szkoły Podstawowej w Parkowie. Natomiast szóste miejsce zajęli Tomasz Rakowski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach oraz Jakub Larek z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Obornikach.
W kategorii klas gimnazjalnych Mistrzem Matematyki w kategorii „Tales” zastał Mateusz Kaźmierczak, uczeń Gimnazjum nr 1 w Obornikach a Wicemistrzem Wojciech Borowy, uczeń Prywatnej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Obornikach. Trzecie miejsce w tej samej kategorii i tytuł Laureata uzyskał Hubert Sobociński, uczeń Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ludomach. Czwarte miejsce zajęli Bartosz Krzewina, uczeń Szkoły Podstawowej w Rożnowie,, oraz Aleksandra Głogowska uczennica Gimnazjum im. Przemysława w Rogoźnie. Mistrzowie i Wicemistrzowie wzbogacili się o cenną elektronikę ufundowaną przez starostę Zofię Kotecką, a wręczaną przez Pawła Drewicza.
W podsumowaniu koordynator konkursu podziękował wszystkim nauczycielom opiekunom szkolnym za merytoryczne wsparcie okazane podczas tegorocznej edycji a w szczególności podziękował Marcie Kasprowicz, Małgorzacie Popie i Marcie Skomurskiej, które koordynowały organizację konkursu w swoich gminach oraz paniom Magdalenie Nogalskiej i Bożenie Maczel za współorganizację konkursu na terenie szkoły w Ludomach. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali piękne pamiątkowe dyplomy i symboliczne upominki ufundowane przez wójta Ryczywołu, które wręczały pani Izabela Serwin i Marzena Kaźmierczak.

Podobne artykuły