Pół wieku razem…

Pół wieku razem…

ROGOŹNO. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Uroczystość uhonorowania złotych par miała miejsce w środę, 20 marca w Rogozińskim Ośrodku Kultury. Bohaterami wydarzenia byli: Marian i Teresa Kaniewscy, Jan i Helena Michalscy, Leszek i Irena Fajok, Stanisław i Jolanta Smogur, Bolesław i Kazimiera Kaniewscy, Edmund i Irena Janowscy, Jan i Irena Tecław oraz Zygmunt Sobczak i Teresa Sobczak-Polichnowska.
Gdy dostojni jubilacji zajęli przygotowane dla nich honorowe miejsca, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Izabela Lüdtke powitała ich w następujących słowach: Poważna, a zarazem uroczysta to chwila, która daje możliwość obchodzenia 50-lecia pożycia małżeńskiego. 50 lat temu na pytanie czy pragniecie zawrzeć związek małżeński, odpowiedzieliście tak.
Pół wieku wspólnie przebytej drogi przez dwoje bliskich sobie ludzi dzielących każdą dobrą i złą chwilę, trudy i przyjemności, smutki i radości, jakie niesie każdy dzień naszego życia, to dowód pełnego zrozumienia, wzajemnego szacunku, zaufania do siebie, to dowód więzi uczuciowej, która pozwala przezwyciężyć wiele przeciwności napotykanych w życiu.
Po tych słowach jubilaci we wspólnie wypowiadanej rocie dziękowali sobie wzajem za miłość i opiekę małżeńską oraz przyrzekali zrobić wszystko, aby ich małżeństwa były nadal szczęśliwe. Następnie nadszedł jeden z najważniejszych momentów uroczystości, w którym każdy z małżonków otrzymał medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wraz ze stosowną legitymacją.
Medale w imieniu prezydenta wręczył burmistrz Roman Szuberski, składając przy okazji indywidualne życzenia wszystkim odznaczonym. Pary otrzymały też listy gratulacyjne i bukiety kwiatów. W dalszej części uroczystości wzniesiono toast za zdrowie małżonków, a chórzyści z Chóru Mieszanego „ECHO” odśpiewali pięknie im sto lat.
Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu Chóru „ECHO” pod dyrekcją Józefa Zarębskiego.

Podobne artykuły