Obiecali wiadukt

Obiecali wiadukt

MANIEWO, ŚWIERKÓWKI. Przebieg przyszłej trasy S11 wydaje się być już na ziemi obornickiej ustalony i nie tyle słychać dziś pytania o to „którędy”, co raczej „kiedy”? Drobne korekty są jednak co pewien czas dopisywane do planu ogólnego, a niedawno dopisano tam wiadukt łączący Wargowo ze Świerkówkami. Zarządca drogi, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgadza się dopisać go do całej inwestycji, by mieszkańcy mieli ułatwione przemieszczania się z jednej wsi do drugiej.

Podobne artykuły