Czystsze jeziora

Czystsze jeziora

ROGOŹNO. Zbliża się sezon wodniacki a potem kąpielowy, burmistrz Roman Szuberski już czyni starania o czystsze wody jezior położonych na ziemi rogozińskiej.
Będzie kontynuacja prac zmierzających do poprawy jakości wody w Jeziorze Rogożno. Czystsza woda będzie zachęcać do korzystania z nowe plaży, która powstanie na terenie dawnego ośrodka Rofamy. Pozostałe jeziora też przejdą proces oczyszczania z korzyścią dla wszystkich.

Podobne artykuły