Kiszewo pod rządami kolejnej Doroty

Kiszewo pod rządami kolejnej Doroty

KISZEWO. W poniedziałek odbyło się kolejne zebranie wyborcze, tym razem w Kiszewie, prowadzone po raz pierwszy w historii gminy przez starostę Zofię Kotecką.
Miejsce Doroty Schilke, która zrezygnowała ze stanowiska sołtysa zajęła nowa sołtys, Dorota Biedna.
Pani Dorota zadecydowanie wygrała z byłym radnym Kazimierzem Adamkiem.
Cieszy się ona poparciem radnej gminy Renaty Małyszek, a to już dobry początek. Będzie ją też wspierać nowo wybrana rada sołecka w składzie: Justyna Konieczna, Bernadetta Migaszewska, Ewelina Niemiec oraz jedyny pan, Andrzej Skowron.

Podobne artykuły