Jest nowa rada społeczna szpitala

Jest nowa rada społeczna szpitala

POWIAT OBORNICKI. Rada Społeczna SP ZOZ jest ciałem doradczym dyrektor obornickiego szpitala. Od jakości rady wiele nie zależy ale nie znaczy to, że zasiadające tak osoby są nieme i bez wpływu na działanie szpitala czy poradni.
Do zadań rady społecznej należy miedzy innymi: Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach zbycia aktywów trwałych, zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego, przekształcanie, likwidacją lub rozszerzeniem względnie ograniczeniem działalności SP ZOZ. Opiniuje przyznawanie dyrektorowi nagród lub zwalnianie go z pracy, podziału zysku, plan finansowy i plan inwestycyjny. Przedstawia dyrektor owi placówki leczniczej plany finansowe, w tym kredytowe i inwestycyjne. Dokonuje okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów i jeszcze kilka innych.
Jak widać prężna rada ma ogromne zadania ale i możliwości. Zasiadają w niej przedstawiciele gmin, powiatu oraz jeden przedstawiciel wojewody, by miał pozostałych na oku.
Rada podlega kadencjom i właśnie wybrano jej nowy skład. W Radzie Społecznej SP ZOZ zasiądą: Zofia Kotecka, Gustaw Wańkowicz i Renata Tomaszewska i Piotr Neter z powiatu, gmina Ryczywół wytypowała Barbarę Boch, gmina Rogoźno Henryka Janusa, gmina Oborniki Beatę Matelską a wojewoda Michała Zielińskiego.

Podobne artykuły