Zygmunt Klupczyński przegrał wybory

POPÓWKO. Tego Popówko dawno nie widziało. Na wybory sołeckie przybyło ok. 140 osób, które w przeważającej większości głosowały na Dorotę Miężął, kontrkandydatkę sołtysa z wieloletnim stażem Zygmunta Klupczyńskiego.
Pani Dorota zebrała ostatecznie 104 głosy poparcia, podczas gdy Klupczyński jedynie 31, więc musiał przekazać urząd nowej sołtys. Będzie ja wspierać rada sołecka w składzie: Jerzy Antkowiak, Edyta
Michałek, Leszek Nowak, Szymon Piestrzyński oraz Mariusz Rychlewski.
Jeszcze przed wyborami można było usłyszeć w Popówku głosy zniechęcenia wobec rządów Zygmunta Klupczyńskiego, którego sposób działania nie podobał się już mieszkańcom i to coraz bardziej. Czas w samorządzie panu Zygmuntowi najwyraźniej się definitywnie skończył.

Podobne artykuły