Pewne powiatowe stowarzyszenie kupiło piwo, ale za swoje

Pewne powiatowe stowarzyszenie kupiło piwo, ale za swoje

POWIAT OBORNICKI. Zbigniew Nowak, niebywale dociekliwy radny z sokolim okiem dostrzegł, że kontrola finansowa wykazała, iż dofinansowane przez władze powiatu stowarzyszenie zakupiło ponad 500 pojemników z piwem za kwotę ponad 1000 złotych. Radny prosił o wyjaśnienie, bo finansowanie przez samorząd alkoholu nie jest dozwolone.
Skarbnik Joanna Konieczna ucięła sprawę krótkim oświadczeniem. – Te 516 szt. opakowań piwa nie kupiono ze środków z dofinansowania, bo organizacja kupiła piwo za własne pieniądze.
A tak na marginesie, trzeba mieć podziw dla osoby, która odróżnia złotówkę samorządową od prywatnej, choć obie są równo okrągłe.

Podobne artykuły