Zmarł Jerzy Busz

Zmarł Jerzy Busz

OBORNIKI. W minionym tygodniu zmarł Jerzy Busz, były dyrektor zespołu szkół im T Kutrzeby w Obornikach i działacz społeczny.
Urodził się 8 sierpnia 1934 r. w Węgierkach koło Inowrocławia. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Rogoźnie. Tam także w Liceum Pedagogicznym zdobył w 1951 r. kwalifikacje nauczycielskie. Objęty nakazem pracy rozpoczął działalność pedagogiczną w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach, skąd przeniósł się w roku szkolnym 1952/1953 do szkoły w Obrzycku, a następnie do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rogoźnie. Wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
W latach 1954-1957 odbywał służbę wojskową, po której wrócił do Rogoźna, ale do Szkoły Podstawowej nr 2. W roku 1960 otrzymał pracę w Komitecie Powiatowym PZPR w Obornikach na stanowisku ins- truktora, a później sekretarza organizacyjnego. W 1964 r. rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Socjologii w Wy- ższej Szkole Nauk Społecznych oraz politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu organizacji i kierowania oświatą. Od 1970 r. aż do przejścia na emeryturę w 1990 r. był dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która do roku 1978 mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach.
W roku 1975 rozpoczął budowę nowych pawilonów szkolnych przy ulicy ks. Szymańskiego. W ciągu trzech lat powstały dwa pawilony wraz z łącznikiem, rozwiązując w ten sposób problemy lokalowe szkoły zawodowej. Jerzy Busz pracował w Radzie Narodowej w Obornikach. Był radnym i przewodniczącym komunistycznej Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w latach 1984-1988. Za osiągnięcia zawodowe i społeczne został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką za zasługi w rozwoju woj. poznańskiego, Odznaką za 50 lat przynależności do ZNP oraz wieloma innymi wyróżnieniami i nagrodami.

Podobne artykuły