Wybory sołeckie

GMINA OBORNIKI. Ruszyła sztafeta wyborów sołeckich, które biją na ziemi obornickiej krajowe rekordy ilościowe.
Zaczęło się od wyborów w Nowołoskońcu, gdzie ponownie wygrała Krystyna Ruks, która pełni tę funkcję nieprzerwanie od 27 listopada 1990 r. W tych wyborach pani Krystyna poczuła na karku oddech młodszej konkurencji – Malwiny Kucharskiej, o czym świadczy wynik 18:12. Pani sołtys należą się gratulacje za utrzymanie przewodnictwa we wsi, a społecznie będzie ją wspierać rada sołecka w składzie: Danuta Bartol, Ewa Ignaczak i Anna Kuberska.
W Podlesiu jednogłośnie sołtysem został znów Stefan Przymusiński. Głosowało 19 osób, a przewodniczącą zebrania wiejskiego była Renata Małyszek. Prócz sołtysa wybrano też radę sołecką w składzie: Ewa Przymusińska, Małgorzata Fornalczyk, Iwona Mamola, Janusz Wolak i Roman Przybyszewski. Sołtysem Żernik będzie nadal Adam Kołodziej, a w kolejnym tygodniu sołtysów będą wybierać mieszkańcy: Bąblinka, Pacholewa, Lulina, Urbania, Nieczajny i Przeciwnicy.

Podobne artykuły