Mosty dla starosty oraz marszałka i to z apelem

Mosty dla starosty oraz marszałka i to z apelem

OBORNIKI. Sprawa rządowego programu „Mosty dla Regionów” znów wróciła pod obrady obornickich rajców, choć wydawać się mogło, że ich stanowisko jest ostatecznie ustalone.
Władze gminy Oborniki chcą mostu, ale tam gdzie jest potrzebny, w praktycznym wymiarze oraz wybudowany wedle jasnych kryteriów finansowania.
Każda inna propozycja to według Marka Lemańskiego jedynie: Bicie piany, które nic nie da. Jeżeli nie zmienią się kryteria tego programu, to nie ma on szans i sensu, bo na jakiej podstawie wytyczano na mapie kilka mostów, bez badań? Brak jest jasnych warunków finansowania mostu. To największy gniot rządu w tej kadencji.
Burmistrz Tomasz Szrama wyjaśnił, że według coraz częściej publikowanych orzeczeń specjalistów, takie mosty mogą dotyczyć nie gmin, lecz powiatów i województw, więc te samorządy winny zająć w ich sprawie stanowisko.
Zaproponował zaapelować do właściwych gremiów, tak jak to robią inne gminy, na przykład nieodległa Trzcianka. – To właściwe adresy, bowiem obornicki most ma połączyć drogi wojewódzką z powiatową.
Marek Lemański przypomniał, że takim wskazanym przez rząd miejscem byłaby Stobnica i dodał: W tym miejscu most gminie nie da niczego, to idiotyzm jakiego nie widziałem. Modyfikacja małego mostu w Obornikach miałaby sens, a budowa w Stobnicy nie.
Radni zaapelowali do zarządu województwa i starosty obornickiego o podjęcie stanowiska dotyczącego programu „Mosty dla Regionów”. W treści można przeczytać: W związku z ogłoszeniem rządowego programu „Mosty dla Regionów” i wskazaniem lokalizacji przeprawy mostowej na rzece Warcie, pomiędzy Obornikami i Obrzyckiem, która łączy drogę wojewódzką (nr 187) z drogą powiatową (1847P), rada miejska w Obornikach apeluje do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządu Powiatu Obornickiego o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do powyższego programu.
Apel ma na względzie potrzeby wynikające z dojazdów mieszkańców do miejsc pracy, skrócenia czasu podróżowania w kierunku Poznania, usprawnienia ruchu lokalnego, zapewnienia ciągłości istniejącej sieci dróg oraz rosnącego potencjału społeczno-gospodarczego Obornik i okolicznych miejscowości.
Apel poparli radni koalicji burmistrza Szramy jednogłośnie i razem z opozycyjnymi radnymi PiS.

Podobne artykuły