Strzelnica przy strzelnicy?

Strzelnica przy strzelnicy?

KOWANÓWKO. Na skraju pomiędzy Dąbrówką Leśną a Kowanówkiem znajduje się funkcjonująca od lat strzelnica myśliwska. Dwaj oborniccy rezerwiści planują wybudować strzelnicę w Kowanówku, na terenie dawnej stanicy harcerskiej. Kolejną strzelnicę ma zamiar budować w Kowanówku bractwo kurkowe.
W tym celu wystąpili już do komisji urbanistycznej z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania w terenie leśnym. Komisja jest przeciwna, bowiem są to użytki leśne i odleśnianie ich byłoby dla gminy bardzo nieekonomiczne, bo kosztowne. Ponadto jest sprzeciw mieszkańców Kowanówka, którym trzecia strzelnica w okolicy wsi bardzo nie odpowiada.
Warto przypomnieć, że władze gminy planowały niegdyś wybudowanie strzelnicy powiatowej, ale wymogi w tym względzie są bardzo restrykcyjne. Pomijając wszelkie względy bezpieczeństwa i normy hałasu, trzeba by utworzyć przy takiej strzelnicy parking na minimum siedem autobusów i teren do parkowania i przebywania co najmniej 700 strzelców, więc się z planu wycofano.
Nad wnioskiem bractwa kurkowego pochyliła się w minionym tygodniu gminna komisja gospodarki i bezpieczeństwa. Po analizie radni ostatecznie głosowali przeciw strzelnicy, nikt nie poparł jej powstania.

Podobne artykuły