Kontrolowali przejazdy kolejowe

Kontrolowali przejazdy kolejowe

POWIAT OBORNICKI. Zainspirowani bez wątpienia wypadkiem na przejeździe kolejowym w Rożnowie, funkcjonariusze z komendy powiatowej policji wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, przeprowadzili działania o kryptonimie „Bezpieczny przejazd”. Jednym z celów akcji było podniesienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności przez kierujących i pieszych w rejonie przejazdów kolejowych.
Nie tylko kierowcy samochodów, ale także ci kierujący jednośladami oraz piesi muszą mieć pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą lekceważenie przepisów podczas zbliżania się i przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Wydawałoby się, że największe zagrożenie dotyczy niestrzeżonych przejazdów, bez zapór. Tymczasem jak się okazuje przepisy nagminnie są łamane nawet tam, gdzie przejazdy są wyposażone w zapory. Pociąg to masa kilku tysięcy, czy kilkuset ton, która na zatrzymanie od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania do zatrzymania potrzebuje nawet do 1200 metrów. Przyczyną 98% wypadków na przejazdach kolejowych jest nieostrożność kierowców. Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami, wyprzedzanie przed przejazdem, to najczęściej łamane przepisy. W zasadzie takie samo zachowanie można zaobserwować w przypadku pieszych i rowerzystów.
Celem eliminacji niewłaściwych zachowań w rejonach kolejowych policjanci wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, prowadzą działania w okolicach przejazdów kolejowych, dokonując analizy zagrożeń występujących w obrębie przejazdów. W ubiegłym tygodniu takie działania miały miejsce na kilku przejazdach kolejowych w powiecie obornickim. Działania wspomogli funkcjonariusze SOK z Poznania, używając nowoczesnych mobilnych kamer i specjalistycznego pojazdu, co pozwoliło monitorować nie tylko sam przejazd kolejowy, ale także obszar wokół niego.
Już sama obecność policjantów i funkcjonariuszy SOK w rejonie przejazdów oddziaływała prewencyjnie na użytkowników dróg, którzy z dużą ostrożnością pokonywali te niebezpieczne miejsca. Jednym z elementów działań były też kontrole punktów skupu złomu, pod kątem ujawniania elementów infrastruktury kolejowej, mogących pochodzić z kradzieży.

Podobne artykuły