Połajewianie wdzięczni za dar wolności

Połajewianie wdzięczni za dar wolności

POŁAJEWO. 10 lutego mieszkańcy gminy Połajewo, po raz kolejny mogli uczestniczyć w wydarzeniach związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tym razem dla każdego biorącego w nich udział były to chwile szczególne.
Niedzielne spotkanie było okazją do świętowania daty wyjątkowo ważnej dla każdego wielkopolanina, czyli 16 lutego, dnia w którym to na mocy pokoju w Trewirze Wielkopolska w sposób formalny włączona została ponownie w skład Państwa Polskiego – przypomniała Wiesława Maćkowiak.
Uroczystości rocznicowe zostały zainaugurowane mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnówku, po której nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na grobach powstańców w Boruszynie, Krosinie i Połajewie. Delegacje szkół i przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przybyłe poczty sztandarowe oddały hołd Stanisławowi Trafasowi, Wacławowi Biedziakowi, Antoniemu Leśnikowi oraz arcybiskupowi Walentemu Dymkowi. Tego dnia jednak znicze płonęły na wszystkich powstańczych mogiłach usytuowanych na okolicznych cmentarzach.
Część artystyczna „Wdzięczni za dar Wolności” rozpoczęła się od uczczenia apelem poległych tych bohaterów, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli dar największy, własne życie. Wśród 4 tys. powstańców, którzy polegli w boju lub zmarli w wyniku odniesionych ran byli również powstańcy z terenu gminy Połajewo. Nazwisko każdego z nich wybrzmiało w trakcie niedzielnych uroczystości.
W przygotowanie niezwykle wzruszającej i wymownej poetycko-muzycznej części artystycznej włączyły się wszystkie placówki oświatowe. Wspólnie odśpiewano „Marsyliankę wielkopolską” – uznawaną za hymn Powstania Wielkopolskiego.
Przypomniano najistotniejsze fakty historyczne dotyczące tego, jakże ważnego dla każdego Polaka zrywu zakończonego zwycięstwem, a także słowa złożonej 100 lat temu powstańczej przysięgi. Wśród przybyłych na uroczystość gości nie zabrakło członka Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz przewodniczącego Honorowego Komitetu Obchodów 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego Tadeusza Stachowskiego, który w swym wystąpieniu podkreślił konieczność i powinność krzewienia historii związanej z naszą małą ojczyzną.
Gośćmi szczególnymi tego dnia były także rodziny powstańców wielkopolskich, dla których z pewnością było to przeżycie wyjątkowe, przywołujące nie tylko osobiste wspomnienia, ale także skłaniające do refleksji i wzruszeń, jakie towarzyszyły każdemu biorącemu udział w obchodach.
Spotkanie w GOK- u w Połajewie było także okazją do zaprezentowania wystaw związanych z działaniami podejmowanymi w ramach obchodów 100. rocznicy zwycięskiego powstania wielkopolskiego, na które złożyły się prace plastyczne i fotografie, przygotowane przez uczniów szkół z terenu gminy Połajewo. Każdy mógł zakupić również książkę pt. „Przebieg powstania wielkopolskiego w Połajewie” autorstwa p. Bogdana Garsteckiego.
Uroczyste obchody były powinnością wobec tych, którzy 100 lat temu uwierzyli w lepszą przyszłość. Nie zapomni my o nich i o miejscach, które naznaczone zostały śladami minionego czasu.

Podobne artykuły