Przedsiębiorcy ziemi obornickiej są solą swej ziemi

Przedsiębiorcy ziemi obornickiej są solą swej ziemi

OBJEZIERZE. Od końca lat 90. tradycją jest, by na początku roku władze gminy podziękowały obornickim przedsiębiorcom, których podatki wraz z cząstką podatków ich pracowników stanowią główny dochód gminy. Przedsiębiorców jest na ziemi obornickiej niemal trzy tysiące, a są to firmy wielkie zatrudniające dziesiątki i setki osób, jak i małe, często jednoosobowe.
Wszystkim im pokłonił się z szacunkiem i podziękował w miniony piątek burmistrz Obornik Tomasz Szrama.
Wyróżnił tego wieczoru kolejnych przedsiębiorców, którym gmina Oborniki zawdzięcza nie tylko miejsca pracy i dochody, ale też to co robią dla oborniczan poza swymi obowiązkami. Były to tym razem firmy budowlane, które plasują się w czołówce branży w całym województwie, a nawet kraju. Zawdzięczają to najwyższemu standardowi usług i wykwalifikowanej kadrze. Pozyskanie, przygotowanie i utrzymanie pracowników to dziś sukces menadżerski. Do tego inwestycje, zakupy wyspecjalizowanych urządzeń, a jednocześnie sprawne zarządzanie i rozwijanie przedsiębiorstw. W wymagającej branży budowlanej odnoszą jednak sukcesy, zachowują terminy. Stanowiąc synonim fachowości i rzetelności.
Mowa o Wojciechu i Tomaszu Kucińskich, reprezentujących przedsiębiorstwo budowlano-handlowe Rembudex. Firma swą działalność rozpoczęła w 1991 roku jako zakład remontowo-budowlany, a w 1999 roku poszerzono usługi o hurtową sprzedaż materiałów. Dziś obsługuje firmy budowlane, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy, wspólnoty oraz klientów indywidualnych. Rembudex szczyci się wykwalifikowaną, doświadczoną zawodowo kadrą, potencjałem ekonomicznym i technicznym. Przedsiębiorstwo cechuje wysoki standard realizowanych zamówień, stosowanie nowoczesnych technik prac, sumienność oraz terminowość. Standard przedsiębiorstwa wielokrotnie doceniano, przyznając liczne nagrody i wyróżnienia.
Kolejna firmą był Iveston, reprezentowany przez panów Jakuba Kozaczyka i Michała Łabuzińskiego. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, prac kanalizacyjnych i przyłączeniowych. Gwarancją najwyższej jakości robót budowlanych prowadzonych przez Iveston jest wykwalifikowany zespół z wszystkimi wymaganymi uprawnieniami oraz rozwinięty park maszynowy, w skład którego wchodzi ponad 20 jednostek sprzętu drogowo-budowlanego. Aktywna na ponadlokalnym rynku firma jest wzorem jakości wykonywanych inwestycji oraz dobrej współpracy z inwestorami.
Państwo Małgorzata i Michał Kosmowscy reprezentowali prężnie rozwijającą się firmę budowlaną Kosbud. W ciągu dwunastu lat działalności zyskali ugruntowaną pozycję. Siłą przedsiębiorstwa jest stała, wykwalifikowana załoga pracownicza, gwarantująca solidne i terminowe wykonywanie powierzonych prac budowlanych. Firma zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem, co wyraźnie wpływa na jakość wykonywanych robót. Stawia na ciągły rozwój nie tylko kompetencji, ale także inwestuje w maszyny i infrastrukturę. Docenili to klienci na terenie Polski, ale także na rynku niemieckim, gdzie firma od ponad dwóch lat zdobywa renomę i kolejne referencje.
Wreszcie przyszedł czas na kończącego działalność gospodarczą, ale dobrze wpisanego w działalność na rzecz swego regionu Zdzisława Kowalczuka, przez wiele lat był właściciela Zakładu Remontowo Konserwacyjnego Remkons. Dzięki jego zaangażowaniu, sprawnemu zarządzaniu, przychylnemu usposobieniu i otwartości firma, kończąc wspólny etap działalności, szczyciła się wysoką pozycją i pozytywnym wizerunkiem.
Dziękując wszystkim przedsiębiorcom za wsparcie w wyborach, Tomasz Szrama obiecał: Nadal będę starał się o jak najlepszą współpracę z sektorem przedsiębiorstw, wspierał prorozwojowe inicjatywy w gospodarce, skutecznie współdziałał z organizacjami pozarządowymi i pielęgnował dobre relacje. nieustannie staram się o tworzenie pozytywnego klimatu, wspierającego rozwój biznesu na lokalnym rynku. Inwestując w infrastrukturę i społeczny rozwój. Współpracując z radami, wsłuchując się w głos mieszkańców. Odpowiedzialnie i odważnie dysponując pieniędzmi z budżetu. Największą siłą Wielkopolski są od wieków przedsiębiorcy. Tu przed stu laty idee niepodległościowe realizowane były przez pracę organiczną. Tu zrodziła się przedsiębiorczość. A przekazywany od pokoleń etos pracy, która wiedzie do zwycięstwa, jest wciąż żywy w sercach naszych inwestorów, przemysłowców, czy kupców. To wy państwo jesteście tą siłą! Konsekwentnie pracujecie na rzecz najwyższej marki, rozwijacie swoje przedsiębiorstwa, realizujecie cele, podnosicie standardy, zdobywacie wyróżnienia. Wielkopolska marka, jaką szczycą się obornickie firmy, to powód do ogromnej dumy i satysfakcji. Także dla samorządu. Samorządu, który szanuje przedsiębiorców i dostrzega ich wysiłek oraz rolę jaką odgrywają w rozwoju całej wspólnoty. Dlatego też od kilku lat nie podnosiliśmy stawek podatkowych, uchylając się od wprowadzenia maksimum, które daje ustawa.
Słowom burmistrza przysłuchiwali się przedsiębiorcy, których nie pomieściła największa sala pałacu w Objezierzu, kolejny raz udostępniona przez rodzinę Turnów. Przysłuchiwali się zaproszeni parlamentarzyści: Małgorzata Janyska, Krzysztof Paszyk i Marta Kubiak. Byli obecni też samorządowcy powiatu obornickiego oraz sąsiednich gmin z Zofią Kotecką, Romanem Szuberskim i Henrykiem Szramą na czele oraz goście specjalni, jak członek zarządu Konfederacji Pracodawców Lewiatan, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji Andrzej Bolewski, czy wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Stanisław Marczak oraz wielu innych.
Wszystkim zebranych Tomasz Szrama przypomniał słowa wielkiego Polaka, Ignacego Jana Paderewskiego: Żaden kraj nie może być szczęśliwy, dopóki nie jest wolny, a nie może być wolny, dopóki nie jest silny.
W paru zdaniach skwitował ważniejsze dokonania inwestycyjne roku minionego, jak budowa dworca autobusowego, 32 mieszkań komunalnych i malowniczej ścieżki rowerowej do Stobnicy, remont objezierskiego Domu Kultury. Gruntowna modernizacja targowiska, czy rozbudowa przedszkola. Tu szczególnie głęboko pokłonił się posłowi Krzysztofowi Paszykowi, który przy wsparciu kolegi Jakuba Rutnickiego zrobił wiele, by obornickie inwestycje mogły powstać. Tomasz Szrama nie omieszkał wspomnieć o inwestycjach planowanych na kolejny rok, takich jak oczekiwana przez mieszkańców przebudowa Obornickiego Ośrodka Kultury.
Mówiąc o inwestycjach nie mógł pominąć dyrektora dróg wojewódzkich Pawła Katarzyńskiego, który nadzoruje budowę obwodnicy na Wałcz. Podziękował mu za to co już powstało, pogratulował tempa prac i poprosił o rychłe zakończenia. Paweł Katarzyński przypomniał, że skutkiem zawirowań politycznych prace ruszyły pół roku po czasie, ale zostaną ukończone w planowanym wcześniej terminie.
O głos poprosił też Krzysztof Paszyk, by zapewnić, że samorząd jest najważniejszy. Poseł Małgorzata Janyska życzyła Tomaszowy Szramie i jego ekipie, by nie zwalniali, kontynuując imponujące tempo rozwoju gminy Oborniki.
Burmistrz zaś życzył wszystkim: – Ambitnych planów, osiągniętych celów, ale i czasu na odpoczynek.
Życzę wam możliwości zatrzymania się w codziennym pędzie i tego, by nie zapomnieć, co jest tak naprawdę ważne. Wiary w siebie, we własne siły i w to, że każdą z przeszkód można pokonać. Życzę, by 2019 był dla Państwa prawdziwie szczęśliwy.
W tym miejscu wszyscy obecni w pałacu wznieśli noworoczny toast.
O dobry nastrój dbało muzyczne trio z wokalistką Iwoną Loranc, aktorką i piosenkarką związaną z warszawskimi teatrami Buffo i Komedia.
Integralną oraz bardzo ważną częścią corocznych toastów jest zbiórka pieniędzy na wparcie najbardziej potrzebujących, podopiecznych fundacji „Ludzki gest”, prowadzonej przez wspaniałą i niezastąpiona Grażynę Stachowiak. Tym razem zbierano środki na pomoc dla dwóch rodzin z gminy Oborniki, których dzieci chorują na nieuleczalną mukowiscydozę. Wśród licytowanych fantów były dary obornickich firm i przedsiębiorców, licytowane przez doskonale zgranych aukcjonerów, Krzysztofów Nowackiego i Srokę.
Wśród wyjątkowych przedmiotów był tradycyjny tort fundowany przez cukiernię panów Maćkowiaków, kolejny raz wylicytowany przez hojną poznaniankę za niebagatelna kwotę 14 tysięcy złotych. Za 4,5 tysiąca udało się znaleźć właściciela dla dwóch wyjątkowych wyrobów spirytusowych z obornickiej CDEC, za 6 tysięcy znani w obornikach drogowcy wylicytowali mosiężną replikę orła, który wisi znów na budynku poczty, ci darczyńcy zapłacili 8 tysięcy za elektryczny rower szwajcarskiej firmy z Obornik, nie kończąc na tym swej dobroczynności. Za kosz wyrobów z Gryszczeniówki zapłacono 5 tysięcy, za voucher na bowling 3 tysiące i nie mniejsze kwoty za podobne gadżety. Razem udało się zebrać 46 tysięcy złotych na pomoc dla dwóch rodzin zmagających się z ciężką chorobą dzieci.
Po licytacji burmistrz zaprosił wszystkich na poczęstunek przygotowany przez znaną i uznaną restaurację Culinaria, Anety i Macieja Krzyżańskich.
O tym, co pojawiło się na stołach długo by pisać, a o wyglądzie dań i ich smaku napisać by trudno. Było kolorowo, nastrojowo, smacznie i Culinarnie.
Toast noworoczny jest również zawsze okazją do licznych spotkań towarzyskich i to jedna z jego ważnych cech. Był to czas rozmów, wymiany poglądów, dyskusji o rzeczach ważnych i tych znacznie mniej. Rozmowy te i spotkania przeciągnęły się do północy, a goście objezierskiego pałacu opuszczali go w doskonałych nastrojach.

Podobne artykuły