Wójt o odwołaniu rady nadzorczej

RYCZYWÓŁ. Ubiegłotygodniowy artykuł o powołaniu przez wójta rady nadzorczej spółki gminnej Przedsiębiorstwo Komunalne miał swój ciąg dalszy podczas sesji nadzwyczajnej rady gminy.
Wójt gminy Henryk Szrama wyjaśniał radnym: Informacje w artykule są niepełne, bowiem dyskusja pana redaktora ze mną była krótka. Stwierdził też, że: Postępowanie rady nadzorczej było do tej pory przyjemniej wątpliwe. Wątpliwe, bo niezgodne z obowiązującym regulaminem. Po drodze jakieś dodatkowe kwalifikowanie ludzi. Krytycznie się do tego odniósł nasz radca prawny. Wysyłaliśmy pisma, na które nie otrzymywałem odpowiedzi, a ja nie mam czasu i nie mogę się bawić w jakieś korespondencje. Nie wiem, czy ta rada nadzorcza mnie nie akceptuje, czy nie chce ze mną współpracować. Niemniej powiem, że to są takie decyzje przeze mnie pierwsze podjęte. Ja współpracuje z całym urzędem i dotąd nie było takiej potrzeby i każdy pracuje na swoim stanowisku. Ja też wywiązuje się ze swoich zadań, ale gdy widzę, że działania rady nadzorczej są niezgodne nawet z tym co sama postanawia, a po drugie wszystko się przeciąga i wszystko się dzieje nie tak jak powinno i nie ma współpracy, to nie miałem innego wyjścia i na co miałem czekać.
Radny Adam Sobociński wyraził żal, że: Rada nie została rzetelnie poinformowana o odejściu dotychczasowego prezesa Macieja Kozłowskiego. Przewodniczący Łukasz Krzyśko przypomniał mu, że: Nie tylko taka informacja była, ale nawet pożegnaliśmy podczas sesji prezesa, dziękując mu za dotychczasową pracę.
Sytuacja z odwołaniem rady nie jest patowa, bowiem Henryk Szrama już kompletuje następną. Wśród jej członków zasiądzie doskonały fachowiec, zarządzający spółka Aquabellis w Rogoźnie. Na temat powołania na prezesa spółki byłego wicestarosty Andrzeja Okpisza na razie nikt w Ryczywole nie chce rozmawiać.

Podobne artykuły