Oświetlenie w szkole i gminie

OBORNIKI. Burmistrz Tomasz Szrama zlecił wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej nr 2. W wyniku tegoż komisja wybrała ofertę Zakładu Usług Elektrycznych i Pomiary Elektryczne z Obornik za kwotę 4.000,00 zł brutto. Oświetlenie awaryjne podniesie w szkole bezpieczeństwo dzieci i kadry nauczycielskiej.
Przy okazji tematu oświetlenia, burmistrz zlecił też konserwację oświetlenia drogowego w gminie Oborniki. Postępowanie jest w toku. Wpłynęły już dwie oferty i trwa ich ocena.

Podobne artykuły