Nie każdy może mieć swój parking

OBORNIKI. Pani Krystyna z ulicy Łazarewicza nalega na wydzieleniu pod jej blokiem parkingu dla osoby niepełnosprawnej. Tymczasem są tam już dwa takie miejsca, na których osoby niepełnosprawne mogą parkować. Komisja gospodarki i bezpieczeństwa chce pomóc pani Krystynie, ale wcześniej sprawdzi, czy wspomniane dwa miejsca są właściwie wykorzystywane.
Sam fakt posiadania przez część mieszkańców orzeczenia o niepełnosprawności nie powoduje konieczności budowy tylu wydzielonych miejsc parkingowych, ile w danym budynku jest kart osób niepełnosprawnych. Podobnie jest z osobami, które są w pełni sprawne. Im też nie gwarantuje się przed budynkami wielorodzinnymi na osiedlach tylu miejsc parkingowych, by każdy miał swoje.

Podobne artykuły