Dla społeczności Prusiec i Owczychgłów

ROGOŹNO. Stowarzyszenia „Baranek” i „Do Przodu” podpisały w biurze LGD „Dolina Wełny” umowy grantowe na dwie inwestycje lokowane na terenie gminy. Znajdą się one w miejscowościach Owczegłowy i Pruśce.
Pierwsza z nich dotyczy budowy boiska piłkarskiego w Owczegłowach o wartości 19.000 złotych. Przez wiele miesięcy starało się o nie stowarzyszenie „Baranek”.
Druga umowa dotyczy siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą na terenie wsi Pruśce. Wartość tego projektu wynosi 17.589 zł. Zadanie realizowane będzie przez Stowarzyszenie „Do Przodu”. 
Nie można tu nie wspomnieć o ogromnym zagazowaniu w oba przedsięwzięcia Łukasza Zaranka. Rogoziński radny wierzy, że oba projekty przyniosą lokalnej społeczności wiele radości.

Podobne artykuły