Będą w szkołach nowe komputery

GMINA OBORNIKI. Starania Henryka Brodniewicza o nowe komputery w obornickich szkołach wydają się zmierzać ku pełnemu sukcesowi. Radny zabiegał o nie w minionym roku, jednak ogrom tego przedsięwzięcia nie pozwalał na błyskawiczną wymianę sprzętu, bo jest go wiele, wiele jest szkół, a wydatki na oświatę należą w gminie i tak do najwyższych. Opracowany program wymiany sprzętu informatycznego obejmuje 10 szkół, w których pojawi się 15 nowych zestawów komputerowych składających się z komputera, monitora, klawiatury i myszki. Pracownie zostaną wyposażone również w oprogramowanie do zarządzania i monitorowania pracowni. Umowa dostaw obejmuje przedłużenie licencji w dwóch pracowniach, które już istnieją. J
ak przypominał jeszcze niedawno radny Henryk Brodniewicz: Pracownie w naszej gminie zostały wyposażone w sprzęt 12 lat temu. Nie przygotowują w sposób odpowiedni uczniów do dalszego etapu szkolenia. 90% pracowni nie jest w stanie zrealizować podstaw programowych, gdyż wchodzą w nie programy graficzne. Dziś może mówić o sukcesie swych działań. Koszt przedsięwzięcia to ok. 365 tys. zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła już firma Advisor z Poznania.

Podobne artykuły